Notulen en actielijst

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

De MR heeft als taak de achterban goed te informeren over datgene wat de MR doet. Ook is het belangrijk dat in de MR gemaakte afspraken op papier staan. Daarom is het belangrijk vergaderingen te notuleren en een actielijst bij te houden.


Notulen

Elke vergadering wordt genotuleerd door de MR op basis van de vastgestelde agenda. Dit kan zeer uitgebreid, maar vaak volstaat een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten per agendapunt. Het is niet noodzakelijk te benoemen wie wat gezegd heeft, maar wel de conclusie die de MR bij elk agendapunt trekt.

Bij de eerstvolgende vergadering worden de notulen besproken. Onjuistheden of vragen naar aanleiding van de notulen kunnen dan worden besproken. Hierna worden de notulen vastgesteld door de MR en kunnen deze openbaar worden gemaakt.


Actielijst

Tijdens een MR-vergadering wordt vaak veel besproken en worden soms afspraken gemaakt. Het gebeurt vervolgens wel eens dat deze nergens opgeschreven worden of ergens in de notulen belanden en vervolgens vergeten worden. Daarom is het verstandig om als MR een actielijst bij te houden. Dit zorgt er tevens voor dat de MR eraan wordt herinnerd acties uit te voeren. De actielijst kan bestaan uit de volgende onderdelen: datum vergadering, onderwerp actie, beschrijving actie, wie voert de actie uit, deadline actie.

Een actielijst is niet alleen een middel om interne MR-afspraken vast te leggen, maar het kan ook nuttig zijn om afspraken tussen de MR en het bevoegd gezag te noteren.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.