Notulen en actielijst

De (G)MR heeft als taak de achterban goed te informeren over datgene wat de (G)MR doet. Ook is het belangrijk dat in de (G)MR gemaakte afspraken op papier staan. Daarom is het belangrijk vergaderingen te notuleren en een actielijst bij te houden.


Agenda

Voor goed notuleren is een goede agenda noodzakelijk. Lees daarom vooral eerst over het goed opstellen van een agenda.


Notulen

Elke vergadering wordt genotuleerd door de MR. Dit kan zeer uitgebreid, maar vaak volstaat een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten per agendapunt. Het is niet noodzakelijk te benoemen wie wat gezegd heeft, maar wel de conclusie die de MR bij elk agendapunt trekt.

Bij de eerstvolgende vergadering worden de notulen besproken. Onjuistheden of vragen naar aanleiding van de notulen kunnen dan worden besproken. Hierna worden de notulen vastgesteld door de MR en kunnen deze openbaar worden gemaakt.


Actielijst

Tijdens een MR-vergadering wordt vaak veel besproken en worden soms afspraken gemaakt. Het gebeurt vervolgens wel eens dat deze nergens opgeschreven worden of ergens in de notulen belanden en vervolgens vergeten worden. Daarom is het verstandig om als MR een actielijst bij te houden. Dit zorgt er tevens voor dat de MR eraan wordt herinnerd acties uit te voeren. De actielijst kan bestaan uit de volgende onderdelen: datum vergadering, onderwerp actie, beschrijving actie, wie voert de actie uit, deadline actie.

Een actielijst is niet alleen een middel om interne MR-afspraken vast te leggen, maar het kan ook nuttig zijn om afspraken tussen de MR en het bevoegd gezag te noteren.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...