Ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris kan een waardevolle aanvulling zijn voor GMR-leden. Naast secretariële werkzaamheden kan een ambtelijk secretaris ook een bron van kennis zijn voor MR-leden en is een continue factor in het raadswerk.

Waarom een ambtelijk secretaris?

Er zijn verschillende redenen waarom een ambtelijk secretaris zeer nuttig is voor de MR. Het hebben van een ambtelijk secretaris professionaliseert de medezeggenschap, onder meer door:

 • het opzetten en beheren van een medezeggenschapsportaal (bv. met vergaderstukken, smoelenboek, nieuwsbrieven, notulen, verplichte documenten, informatiepakket voor nieuwe leden, etc.);
 • ondersteuning aan MR-leden bij het opzetten en verbeteren van hun organisatie (bv. beschikbaar stellen standaard formats voor notulen, jaarverslag, medezeggenschapsreglement, etc.);
 • te zorgen voor goede communicatie tussen de GMR, MR, bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan

Taken van de ambtelijk secretaris

De taken van een ambtelijk secretaris vallen te onderscheiden in vier gebieden:

 • Secretariële activiteiten (bv. afhandelen post, maken agenda’s, notuleren vergaderingen, schrijven jaarverslag)
 • Beleidsmatige activiteiten (bv. volgen van interne/externe activiteiten die relevant kunnen zijn voor MR-leden, schrijven van notities, helpen bij meningsvorming, vertegenwoordiging MR extern)
 • Informatie en communicatie (bv. zorgen voor inhoud website, uitbrengen nieuwsbrief, fungeren als helpdesk voor MR-leden, contact onderhouden met andere ambtelijk secretarissen)
 • Overige activiteiten (bv. promoten en organiseren scholing, organiseren verkiezingen MR, beheren archief, organisatie medezeggenschapsconferentie)

Profielschets

Een ambtelijk secretaris heeft een aantal eigenschappen/kwaliteitseisen nodig voor het werk als ambtelijk secretaris, zoals:

 • zelfstandig kunnen werken;
 • onafhankelijk zijn;
 • gevolgen van besluiten kunnen overzien;
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
 • onderscheid maken tussen feiten en mening;
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning, en
 • netwerken (met bv. de VOO of de vakbond).

Er zijn daarbij wel een aantal zaken die geregeld moeten worden, namelijk de inkadering van de ambtelijk secretaris. Op welke plek binnen de schoolorganisatie wordt hij of zij aangesteld, aan wie legt hij/zij verantwoording af en wie beoordeelt zijn/haar functionering zijn daar de belangrijkste van. Ook de functieschaal/betaling van de ambtelijk secretaris dient een onderwerp van gesprek te zijn.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...