Ambtelijk secretaris

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Een ambtelijk secretaris kan een waardevolle aanvulling zijn voor GMR-leden. Naast secretariële werkzaamheden kan deze persoon ook een bron van kennis zijn voor MR-leden en is een continue factor in het raadswerk.


Waarom een ambtelijk secretaris?

Er zijn verschillende redenen waarom een ambtelijk secretaris zeer nuttig is voor de MR. Het hebben van deze persoon professionaliseert de medezeggenschap, onder meer door:

 • het opzetten en beheren van een medezeggenschapsportaal (bv. met vergaderstukken, smoelenboek, nieuwsbrieven, notulen, verplichte documenten, informatiepakket voor nieuwe leden, etc.);
 • ondersteuning aan MR-leden bij het opzetten en verbeteren van hun organisatie (bv. beschikbaar stellen standaard formats voor notulen, jaarverslag, medezeggenschapsreglement, etc.);
 • te zorgen voor goede communicatie tussen de GMR, MR, bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan

Taken bij de functie

De taken van een ambtelijk secretaris vallen te onderscheiden in vier gebieden:

 • Secretariële activiteiten (bv. afhandelen post, maken agenda’s, notuleren vergaderingen, schrijven jaarverslag)
 • Beleidsmatige activiteiten (bv. volgen van interne/externe activiteiten die relevant kunnen zijn voor MR-leden, schrijven van notities, helpen bij meningsvorming, vertegenwoordiging MR extern)
 • Informatie en communicatie (bv. zorgen voor inhoud website, uitbrengen nieuwsbrief, fungeren als helpdesk voor MR-leden, contact onderhouden met andere ambtelijk secretarissen)
 • Overige activiteiten (bv. promoten en organiseren scholing, organiseren verkiezingen MR, beheren archief, organisatie medezeggenschapsconferentie)

Profielschets

Een ambtelijk secretaris heeft een aantal eigenschappen/kwaliteitseisen nodig voor het werk nodig, zoals:

 • zelfstandig kunnen werken;
 • onafhankelijk zijn;
 • gevolgen van besluiten kunnen overzien;
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
 • onderscheid maken tussen feiten en mening;
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning, en
 • netwerken (met bv. de VOO of de vakbond).

Er zijn daarbij wel een aantal zaken die geregeld moeten worden, namelijk de inkadering van de functie. Op welke plek binnen de schoolorganisatie wordt hij of zij aangesteld, aan wie legt hij/zij verantwoording af en wie beoordeelt zijn/haar functionering zijn daar de belangrijkste van. Ook de functieschaal/betaling van de ambtelijk secretaris dient een onderwerp van gesprek te zijn.


Ambtelijk secretaris en VOO

Indien de MR op zoek is naar een ambtelijk secretaris, kan de VOO hierin voorzien. De VOO heeft verschillende externe adviseurs die ruime ervaring hebben op gebied van secretariële ondersteuning en kennis hebben van de belangrijkste onderwijswetgeving. Neem contact op voor meer informatie.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

Tijdens deze bijeenkomst leert u als ambtelijk secretaris meer over de ontwikkelingen in uw vakgebied.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.