Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Vervanging MR-lid

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 26 januari 2022

Soms gebeurt het dat een MR-lid lange tijd afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschapsverlof. Het is onwenselijk als er een lege zetel in de MR is, maar gelukkig is het mogelijk vervanging te regelen. Lees hier meer over hoe dat kan.


Niet in de wet

Er bestaat in de wet geen juridische basis voor het vervangen van een MR-lid bij ziekte of om andere redenen. Het is natuurlijk wel erg ongewenst als er een MR-lid langdurig ziek is en daardoor een vacante plek in de MR ontstaat. Het is namelijk wettelijk wel vastgelegd dat er evenveel ouders als personeelsleden zitting nemen in de MR (artikel 3 lid 3 WMS). Door langdurige afwezigheid wordt niet meer voldaan aan dit pariteitsbeginsel. Daarom kan het wenselijk zijn dat er een vervanger komt voor het afwezige MR-lid.


Vervanging regelen in het reglement

Bij vervanging van het MR-lid dienen er eerst afspraken zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement (artikel 24 lid 1d WMS). In het reglement wordt dan beschreven op welke wijze vervanging plaatsvindt onder welke omstandigheden. Het medezeggenschapsreglement wordt opgesteld en gewijzigd door het bevoegd gezag van de school en hiermee moet de MR met een twee derde meerderheid instemmen (artikel 23 lid 2 WMS).


Kandidaten op de reservelijst

In eerste instantie kan er voor tijdelijke vervanging van een MR-lid worden gekeken naar de reservelijst van de vorige verkiezingen. Indien er tijdens de vorige verkiezingen kandidaten waren die niet verkozen zijn, kan bij tijdelijke vervanging een kandidaat van deze lijst gevraagd worden de afwezige te vervangen tot hij/zij weer terug is. Dit gebeurt op basis van het hoogste stemmenaantal: degene op de reservelijst met de meeste stemmen wordt als eerst gevraagd.


Tussentijdse verkiezingen

Mocht een tijdelijke vervanger niet mogelijk zijn omdat er geen reservelijst is (dit omdat er vorige verkiezingen evenveel kandidaten waren als vacatures), dan kunnen er tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd.


Vervanging MR-lid en VOO

De VOO kunt u helpen bij vragen over dit onderwerp en vele andere onderwerpen betreffende medezeggenschap en de schoolorganisatie. Leden van de VOO kunnen gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk en krijgen 15% korting op cursussen en advies.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk