MR en Fusie

Home - Cursussen - Medezeggenschap - MR en Fusie

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op de positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een fusie. De bijeenkomst is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten fuseren.

Na de cursus:

  • Weet u uit welke fasen een fusie bestaat;
  • Kent u de rechten en plichten van de MR bij een fusie;
  • Weet u wat er in de fusie-effectenrapportage moet staan.
  • De voorlichting is interactief, waardoor er veel ruimte is om eigen praktijkvragen te stellen.

Begintijd: 19.30
Eindtijd: 22.00

Meer informatie

Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail [email protected].

In Company ?U kunt MR en Fusie ook op uw eigen locatie organiseren.Aanvragen
KortingLeden krijgen 15% korting op de cursus

Inschrijven

Er zijn momenteel geen locaties bekend voor deze cursus/training.

Inschrijven voor de in-company cursus 'MR en Fusie'

Om uw organisatie in te schrijven vult u het onderstaande formulier in. Vervolgens zullen wij z.s.m. contact met u opnemen.