MR Plus

Home - Cursussen - Medezeggenschap - MR Plus

MR Plus is dé uitgebreide basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair en voortgezet onderwijs!
Duur: 5 uur – Fysiek of online – Zowel speciaal voor uw organisatie en als individuele inschrijving mogelijk


Bijeenkomst 1 (2,5 uur) – MR Start

Bent u nieuw in de medezeggenschapsraad (MR) in het primair of voortgezet onderwijs, of wilt u uw basiskennis weer toetsen? Dan is de cursus MR Start dé cursus voor u. Met het volgen van deze cursus, zorgt u ervoor dat u een gedegen kennisbasis heeft van de rol, taken en rechten van de MR op school. Elke school moet een MR hebben, waarin personeelsleden, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen samen met de schoolleiding belangrijke besluiten nemen over het beleid op school. MR-leden vertegenwoordigen hun achterban en denken kritisch-constructief mee met het bevoegd gezag. Tijden MR Start krijgt u inzicht in de formele en informele positie van de medezeggenschapsraad (het wat). We gaan in op de verschillende rollen, taken en rechten die de MR heeft, en kijken naar de belangrijkste documenten die de MR moet kennen.

In het eerste deel van de cursus staan we stil bij de rol en positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Hoe kan de MR én het bestuur controleren, én de achterban vertegenwoordigen én ook nog zelf initiatieven nemen? En hoe verhouden de MR en de GMR en de bestuurder en de directie zich tot elkaar? Daarnaast staan we in dit deel stil bij hoe MR-leden conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden verkozen en welke algemene taken de MR heeft.

In het tweede deel duiken we verder in de WMS en de rechten die de MR heeft: het recht om informatie te krijgen, om initiatief te nemen, om te mogen overleggen, om advies te geven en om instemming te geven op bepaalde voorstellen. Welke implicaties heeft elk recht precies en welke procedures zijn daarover wettelijk bepaald? Het doel van dit deel is dat de MR een aantal van zijn eigen rechten leert kennen en weet waar in de wet welk recht kan worden gevonden.

In het derde en laatste deel wordt nader ingegaan op een aantal belangrijke documenten die elk MR-lid moet kennen. De WMS bevat landelijke afspraken over de onderwerpen waar de MR over mee mag praten. Maar hoe de MR over deze onderwerpen met de schoolleiding van gedachte wisselt, is aan MR en schoolleiding samen om te bepalen. Dat gebeurt in verschillende reglementen. Elke (G)MR heeft een eigen medezeggenschapsreglement met afspraken tussen (G)MR en bestuur/schoolleiding, en elke (G)MR maakt zelf een huishoudelijk reglement. Wat staat hierin en hoe worden deze vastgesteld? Dergelijke vragen bespreken we in dit deel.

Na deze eerste bijeenkomst:

 • kent u de rol en positie van de MR in de school;
 • bent u bekend met de rechten van de MR;
 • weet u welke documenten en faciliteiten voor de MR van belang zijn.

Bijeenkomst 2 (2,5 uur) – MR Effectief

Bij de cursus MR Start heeft u geleerd over het wat van medezeggenschap: de wettelijk verankerde rollen, taken en rechten van de MR. Bij deze cursus leert u vervolgens meer over het hoe: hoe de MR in de praktijk deze rollen, taken en rechten kan invullen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op een drietal aspecten van effectieve medezeggenschap: het samenwerken, zowel intern als met het bevoegd gezag, het vergaderen en het proactief optreden. Met de kennis en vaardigheden die u bij deze cursus opdoet, kunt u slagvaardig in de MR aan de slag met het organiseren van de medezeggenschapsraad.

In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op het samenwerken binnen de MR en samenwerken tussen de MR en het bevoegd gezag. Hoe kunnen de partijen met elkaar tot een gezamenlijke visie op medezeggenschap en goede werkafspraken komen? En welke afspraken dient de MR intern te maken? Verschillende reglementen en andere documenten komen hierbij aan bod.

In het tweede deel wordt stilgestaan bij het goed en efficiënt organiseren van vergaderingen. We leggen uit welke wettelijke kaders hierbij te geven zijn en lichten de BOB-methode toe, die kan worden gebruikt voor het maken van een vergaderschema. Vele keuzes die moeten worden gemaakt komen voorbij, zoals wanneer het bevoegd gezag wel/niet aanwezig is, hoe vaak er wordt vergaderd en hoe de vergadering goed kan worden voorbereid.

In het derde deel gaan we aan de slag met proactieve medezeggenschap. De wet stelt dat de MR reageert op de advies- en instemmingsverzoeken van het bevoegd gezag. Hoe kan de MR goed aan de slag met deze verzoeken? En hoe kunnen MR en bevoegd gezag méér doen dan de minimale – reactieve – wettelijke verplichten. We gaan in op wat ‘proactief’ precies betekent en welke stappen er kunnen worden gezet om als MR en bevoegd gezag proactief met elkaar samen te werken.

Na deze tweede bijeenkomst:

 • weet u wat van belang is om te komen tot goede samenwerking;
 • kent u de bouwstenen voor effectieve vergaderingen;
 • kent u methoden om als MR proactief op te treden.

 • Praktische informatie

  Aantal deelnemers
  Het aantal deelnemers per groep is gemaximeerd op maximaal 15 deelnemers om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor vragen en onderlinge discussie. Wilt u deze cursus voor uw MR/organisatie organiseren met meer deelnemers? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de basis van medezeggenschap. Zowel voor leden van de (G)MR, schoolleiders, bestuurders, ambtelijk secretarissen en alle andere bij medezeggenschap betrokkenen. Er is geen kennis van of ervaring met medezeggenschap in het onderwijs vereist.


  Duur
  De cursus duurt 5 uur (2 bijeenkomsten van 2,5 uur). Daarbij wordt van de deelnemers verwacht dat zij een korte voorbereidende oefening maken en er is voldoende naslagwerk om verder te lezen.


  Locatie
  Deze cursus is zowel fysiek als online voor uw eigen (G)MR/organisatie te organiseren. Druk hiervoor op de blauwe knop ‘Aanvragen’ onderaan de pagina. We bieden deze cursus tevens online als open inschrijving aan, waarvoor u zich kunt inschrijven op een van de cursusmomenten onderaan deze pagina.


  Materialen
  De cursusdeelnemers ontvangen zowel fysiek als digitaal materialen. Tevens mogen alle deelnemers gratis één maand gebruik maken van MR Academie: de online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap.

  Fysiek ontvangen alle deelnemers:

  Voorafgaande aan de eerste bijeenkomst

  • Werkmap medezeggenschapsraad, met daarin onder meer een format voor een werkplan, voorbeelden van onder meer agenda’s en notulen, een lijst met afkortingen en de actuele tekst van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
  • Zakboek medezeggenschap, als naslagwerk met informatie over de inhoud van de WMS.

  Digitaal ontvangen alle deelnemers:

  Voorafgaande aan de eerste bijeenkomst

  • Hand-outs van de PowerPoints (om eventueel te printen en tijdens de cursus bij de hand te hebben voor het maken van aantekeningen)
  • Tekst artikel 10-19 WMS (om digitaal bij de hand te hebben tijdens de cursus)
  • Thuisoefeningen (twee stuks, voor na de cursus)
  • Voorbereidende oefening (om voorafgaande aan de cursus in te vullen)

  Voorafgaande van de tweede bijeenkomst

  • Checklist advies en instemming MR (om digitaal bij de hand te hebben tijdens de cursus)
  • Format Agenda’s, notulen en meer (om in de praktijk te kunnen gebruiken)
  • Format Werkplan MR (om in de praktijk te kunnen gebruiken)
  • Handreiking BOB-model en PIP-model (om vooraf door te nemen)

 • Kosten

  Voor uw organisatie
  Om deze cursus voor uw organisatie te organiseren, klik op de blauwe knop ‘Aanvragen’ hieronder.

  • Leden: €1.686,25 | Tot 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van €63,75 per persoon.
  • Niet-leden: €1.983,75 | Tot 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van €75,- per persoon.

  Bovenstaande bedragen zijn exclusief reiskosten (afhankelijk van de reistijd- en afstand) en maatwerkkosten (à €152,50). Hiermee kan de cursusleider een voorgesprek voeren en belangrijke documenten vooraf doornemen.


  Individuele inschrijving
  U kunt zich onderaan de pagina inschrijven voor een cursusmoment.

  • Leden: €325,- per persoon
  • Niet-leden: €383,- per persoon

  Kosten voor deze cursus worden vergoed
  Alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor het werk als MR-lid, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag (artikel 28 lid 2 WMS). De kosten van deze cursus worden dan ook vergoed door de schoolleiding of het schoolbestuur. Toestemming vragen is niet nodig. Stel het bevoegd gezag wel vooraf op de hoogte van de kosten en het doel ervan. Dit geldt ook voor het VOO-lidmaatschap. Word als (G)MR lid van de VOO en ontvang 15% korting op deze en alle andere cursussen, op begeleiding en maak gebruik van de VOO Helpdesk.

 • Reviews

  Hieronder vindt u een overzicht van de evaluaties die cursusdeelnemers direct na afloop van de cursus hebben ingevuld.

  U kunt rechtsboven op cursusnaam filteren en zo per cursus de evaluatiecijfers en opmerkingen zien. Dit dashboard wordt real-time bijgewerkt.

Meer informatie

Bel met ons cursusbureau via 036 - 533 15 00 of mail [email protected].

In-company U kunt MR Plus voor uw eigen organisatie organiseren. Aanvragen
Korting Leden krijgen 15% korting op de cursus.

Inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte locatie en datum. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.

 • 240919 MR Plus online op 19 september en 3 oktober van 19.00-21.30 uur
  19 september 2024

  1. Welke datum wenst u?

  2. Wat zijn uw gegevens?

  3. Wat zijn de gegevens van de deelnemers?

  Als u zelf ook deelneemt aan de cursus, vul uw gegevens dan hieronder nogmaals in. U kunt via dit formulier maximaal 5 personen per keer per cursus inschrijven. Als u meer dan 5 personen wilt inschrijven, dan raden we aan de cursus voor uw organisatie te organiseren, omdat dit voordeliger is. Gebruik hiervoor de blauwe knop 'Aanvragen' boven dit formulier. Wilt u toch meer dan 5 personen inschrijven voor deze cursus, verstuur het formulier dan met 5 ingevulde deelnemers en vul het formulier hierna opnieuw in met de rest van de deelnemers.

  4. Wat zijn de gegevens van uw school/organisatie

  Dit zijn de factuurgegevens van uw school/organisatie, zodat we de factuur kunnen versturen.

  5. Overige


  De VOO houdt leden van medezeggenschapsraden en andere bij de medezeggenschap betrokkenen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Deze verschijnt in beginsel in elke schoolweek. Uitschrijven is altijd weer mogelijk.

 • 241107 MR Plus online op 7 en 14 november van 19.00-21.30 uur
  07 november 2024

  1. Welke datum wenst u?

  2. Wat zijn uw gegevens?

  3. Wat zijn de gegevens van de deelnemers?

  Als u zelf ook deelneemt aan de cursus, vul uw gegevens dan hieronder nogmaals in. U kunt via dit formulier maximaal 5 personen per keer per cursus inschrijven. Als u meer dan 5 personen wilt inschrijven, dan raden we aan de cursus voor uw organisatie te organiseren, omdat dit voordeliger is. Gebruik hiervoor de blauwe knop 'Aanvragen' boven dit formulier. Wilt u toch meer dan 5 personen inschrijven voor deze cursus, verstuur het formulier dan met 5 ingevulde deelnemers en vul het formulier hierna opnieuw in met de rest van de deelnemers.

  4. Wat zijn de gegevens van uw school/organisatie

  Dit zijn de factuurgegevens van uw school/organisatie, zodat we de factuur kunnen versturen.

  5. Overige


  De VOO houdt leden van medezeggenschapsraden en andere bij de medezeggenschap betrokkenen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. Deze verschijnt in beginsel in elke schoolweek. Uitschrijven is altijd weer mogelijk.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Bram

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Vier weken gratis VOO Helpdesk

Deelnemers aan deze cursus krijgen tot vier weken na de cursus kosteloos toegang tot de VOO Helpdesk, waar zij met al hun vragen over medezeggenschap terecht kunnen. De helpdesk is per e-mail en elke schooldag tussen 10:00 en 13:00 telefonisch bereikbaar.

Vraag de cursus 'MR Plus' voor uw organisatie aan

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor deze cursus voor uw organisatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor het bespreken van de aanvraag.

"*" geeft vereiste velden aan

A. Wat zijn uw gegevens?

2. Wat is uw e-mailadres?*
 

B. Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

Dit zijn de factuurgegevens van uw school/organisatie, zodat we daar de factuur naartoe kunnen zenden.
5. Wat is het adres van uw school/organisatie?
 

C. Wat zijn uw wensen?

7. Wilt u dat we de cursus bij u op locatie of online (via Zoom) verzorgen?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.