Scholen(groep)

Meld als school of bestuur uw raden aan als lid!

Van de VOO kunnen lid zijn:

 • natuurlijke personen die de leeftijd van twaalf (12) jaar hebben bereikt; de persoonlijke leden
 • medezeggenschapsraden, deelraden, themaraden als bedoeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen, alsmede ouderraden en leerlingraden

VOO geeft onafhankelijk advies aan MR, GMR, directie en schoolbestuur en verzorgt cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land en op uw eigen locatie. Wilt u meer ondersteuning en altijd kunnen rekenen op deskundig advies? Ga dan het voordelige lidmaatschap aan. Profiteer van 15 procent korting op onze cursussen en de gratis helpdesk.

Voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vormt medezeggenschap één van de belangrijkste activiteiten. Met een krachtige lobby in de Haagse politiek, een landelijk Expertisecentrum Medezeggenschap met ruim dertig ervaren cursusleiders en vier gespecialiseerde MR-adviseurs op het bureau van de vereniging in Almere, behartigen wij de belangen van de medezeggenschap in het onderwijs.

Voordelen

Lid worden van VOO als school/scholengroep heeft veel voordelen!

 • Als school: alle geledingen binnen de school lid voor dezelfde prijs (medezeggenschap, ouderraad)
 • Als scholengroep: 10% korting op lidmaatschap van alle scholen en € 750 korting op de eerste cursus in elk kalenderjaar
 • Toegang tot onze ledenomgeving met honderden FAQ’s op gebied van medezeggenschap, templates en tools (beschikbaar vanaf najaar 2019)
 • Gratis telefonische en schriftelijke helpdesk voor vragen
 • Drie keer per jaar het magazine ‘Onze School’
 • 15% korting op cursussen en de VOO Servicekaart
 • U steunt het openbaar onderwijs en onze inzet daarvoor zowel landelijk als lokaal

Kosten

De kosten van het lidmaatschap hangt af van de omvang van de school:

Contributie 2019 School (medezeggenschapsraad en ouderraad worden lid)

School 0-50 €       95
School 51-100 €      127
School 101-200 €      190
School 201-300 €      253
School 301-500 €      285
School 501-750 €      316
School 751-1000 €      380
School 1001-1250 €      445
School 1251-1750 €      520
School 1751 – €      600

Scholengroep/bestuur (GMR en alle onderliggende MR-en en Ouderraden worden lid)

 • Kosten voor het lidmaatschap per school, met 10% korting
 • Als u als bestuur uw raden aanmeldt, vul dan het formulier in als bestuur. U kunt het veld met leerlingaantal leeg laten. Wij nemen contact met u op om de precieze aanmeldgegevens met u af te stemmen.

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...