Beste bezoeker, in verband met de zomervakantie is de VOO tot en met 21 augustus niet bereikbaar. We wensen u een prettige zomer(vakantie) toe.

Scholen(groep)

Meld als school of bestuur uw raden aan als lid!

Al vanaf €107,35 per jaar

Zorg ervoor dat de MR en OR op uw school/scholen kunnen rekenen op deskundig advies.

Van de VOO kunnen lid zijn:

 • natuurlijke personen die de leeftijd van twaalf (12) jaar hebben bereikt; de persoonlijke leden
 • medezeggenschapsraden, deelraden, themaraden als bedoeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen, alsmede ouderraden en leerlingraden

VOO geeft onafhankelijk advies aan MR, GMR, directie en schoolbestuur en verzorgt cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land en op uw eigen locatie. Wilt u meer ondersteuning en altijd kunnen rekenen op deskundig advies? Ga dan het voordelige lidmaatschap aan. Profiteer van 15 procent korting op onze cursussen en de gratis helpdesk.

Voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vormt medezeggenschap één van de belangrijkste activiteiten. Met een krachtige lobby in de Haagse politiek, een landelijk Expertisecentrum Medezeggenschap met ruim dertig ervaren cursusleiders en vier gespecialiseerde MR-adviseurs op het bureau van de vereniging in Almere, behartigen wij de belangen van de medezeggenschap in het onderwijs.

Voordelen

Lid worden als school of scholengroep heeft veel voordelen!

 • Als school: alle geledingen binnen de school lid voor dezelfde prijs (medezeggenschap, ouderraad)
 • Als scholengroep: 10% korting op lidmaatschap van alle scholen en €750,- korting op de eerste cursus in elk kalenderjaar
 • Gratis telefonische en schriftelijke helpdesk voor vragen
 • 15% korting op cursussen en de VOO Servicekaart
 • U steunt het openbaar onderwijs en onze inzet daarvoor zowel landelijk als lokaal

 • Contributie

  De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen zijn afhankelijk van het leerlingenaantal van de school.

   Bedrag 2022
  School  
  0-50 leerlingen€107,35
  51-100 leerlingen€143,50
  101-200 leerlingen€214,68
  201-300 leerlingen€285,86
  301-500 leerlingen€322,02
  501-750 leerlingen€357,05
  751-1000 leerlingen€429,26
  1001-1250 leerlingen€502,81
  1251-1750 leerlingen€587,55
  1750 leerlingen en meer€677,94

  Contributie scholengroep/bestuur (GMR en alle onderliggende MR’en en ouderraden worden lid)

  • Kosten voor het lidmaatschap per school, met 10% korting.

  Als u als bestuur uw raden aanmeldt, vul dan het formulier in als bestuur. U kunt het veld met leerlingaantal leeg laten. Wij nemen contact met u op om de precieze aanmeldgegevens met u af te stemmen.

Wendy Melis
Medewerker secretariaat

Wendy werkt op het secretariaat van de VOO en houdt zich bezig met de organisatie van cursussen en ondersteuning RvT.

Meer over Wendy

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven