In verband met de zomervakantie zijn we tot en met 11 augustus niet bereikbaar. We staan u graag weer vanaf 12 augustus te woord! De helpdesk is vanaf 19 augustus weer bereikbaar.

Basisinformatie MR

Wat is medezeggenschap?

Lees meer over de basiskennis van de medezeggenschapsraad en wat de MR precies doet.

Meer informatie
Nieuw in de MR

Lees meer over de belangrijkste do’s en don’ts voor nieuwe leden in de medezeggenschapsraad.

Meer informatie
Tips voor de MR

Lees meer over de belangrijke weetjes en de belangrijkste tien tips voor de medezeggenschapsraad.

Meer informatie
Personeelsleden in de MR

Lees meer over welke rol, taken en rechten personeelsleden in de medezeggenschapsraad hebben.

Meer informatie
Ouders in de MR

Lees meer over welke rol, taken en rechten ouders in de medezeggenschapsraad hebben.

Meer informatie
Leerlingen in de MR

Lees meer over welke rol, taken en rechten leerlingen in de medezeggenschapsraad hebben.

Meer informatie
Informatiebronnen

Lees meer over de bronnen van informatie die MR-leden hebben om hun werk goed te kunnen uitoefenen.

Meer informatie
Rollen MR

Lees meer over de verschillende rollen die de MR kan hebben en waarom deze rollen belangrijk zijn.

Meer informatie
Taken MR

Lees meer over hoe de MR uitvoering kan geven aan zijn drie algemene taken.

Meer informatie
Contact met de achterban

Lees meer over hoe de MR de relatie en het contact met de achterban kan verbeteren en vasthouden.

Meer informatie
Voorbeeldpagina MR

Bekijk hier een voorbeeldpagina met teksten over de MR voor op de website van de school.

Meer informatie
Draagvlak

Lees meer over waarom het creëren van draagvlak belangrijk is en hoe een MR daarvoor kan zorgen.

Meer informatie
Verkiezingen

Lees meer over de kandidaatstelling, stemming en organisatie van verkiezingen voor de MR.

Meer informatie
Digitale verkiezingen

Lees meer over hoe de MR op correcte wijze digitaal de verkiezingen kan organiseren.

Meer informatie
Ouderraadpleging

Lees meer over de rol van de MR bij het raadplegen van ouders en de wijze waarop dat kan gebeuren.

Meer informatie
Agenda, notulen en actielijst

Lees hier meer over de manier waarop notulen en een actielijst goed bijgehouden kunnen worden.

Meer informatie
Vergaderen als MR

Lees hier meer over de manieren hoe effectiever vergaderd kan worden en echt dingen kunnen worden bereikt.

Meer informatie
Ambitiegesprek

Lees meer over wat het ambitiegesprek is en waarom het van belang is dit regelmatig te voeren.

Meer informatie
Taakverdeling MR

Lees meer over hoe de MR taken binnen de raad goed kan verdelen en deskundigheid kan benutten.

Meer informatie
Dagelijks bestuur

Lees meer over het kiezen en de rollen en de taken van het dagelijks bestuur van de MR.

Meer informatie
Ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris helpt de MR en is een continue factor voor de MR. Wat doet deze persoon precies?

Meer informatie
Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Lees meer over hoe de MR omgaat met vertrouwelijkheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen.

Meer informatie
Omgaan met verschil van inzicht

Lees over hoe MR en schoolleiding kunnen omgaan met een verschil van inzicht.

Meer informatie
Vervanging MR-lid

Lees meer over hoe een MR-lid (tijdelijk) vervangen kan worden en wat hiervoor geregeld moet worden.

Meer informatie
Schorsing en uitsluiting MR-lid

Lees meer over wat te doen bij niet-functionerende MR-leden en schorsing en uitsluiting.

Meer informatie
Afkortingen onderwijs

Lees meer over afkortingen die veelvuldig in het onderwijs worden gebruikt.

Meer informatie
MR-scan

Lees meer over en doe de gratis scan voor de MR en kom erachter wat goed gaat en wat beter kan.

Meer informatie

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.