Tips voor de MR

Voor het laatst bewerkt op: dinsdag 4 juni 2024

Iedere MR functioneert anders; de werkwijze en het stellen van prioriteiten lopen uiteen. Ondanks deze verschillen zijn er een aantal kenmerken die bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschapsraad. Deze 10 tips leest u hieronder. Bij ‘Bestanden’ vindt u een checklist die elke MR kan gebruiken.


1. Bereikbaar zijn als MR-lid

De eerste tip is om als MR goed bereikbaar te zijn voor je achterban. Als MR vertegenwoordig je de ouders, personeelsleden en leerlingen op school en het is dan ook van belang om te weten wat er bij de achterban speelt. Op de website van de school zou een pagina van de MR moeten zijn die goed vindbaar is en duidelijke informatie over de MR bevat. Daarnaast valt te bedenken dat de contactgegevens van de MR in de schoolgids te vinden zijn. De MR kan verder ook een ‘spreekuur’ organiseren waar ouders met vragen en ideeën over het schoolbeleid binnen kunnen lopen. Ook het gebruik van sociale media kan behulpzaam zijn om de bereikbaarheid van de MR te vergroten.

2. Bespreek onderwerpen die leven

In navolging van de eerste tip, kan de MR ook zélf onderwerpen op de agenda van de MR-vergadering zetten. De MR hoeft niet te wachten tot de schoolleider met een bepaald voorstel komt. Wellicht dat er onder de achterban zaken spelen op gebied van schooltijden, contact met ouders vanuit de school of het personeelsbeleid. De MR heeft het recht om zelf een initiatiefvoorstel te schrijven om bepaald schoolbeleid te wijzigen. Maak hier ook vooral gebruik van en bespreek aan de start van het schooljaar welke onderwerpen de MR zelf wil agenderen.

3. Onderscheid hoofd- en bijzaken van elkaar

Het is van belang dat MR-leden goed in staat zijn om de hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Als MR-lid kun je je simpelweg niet met ál het schoolbeleid bezighouden op detailniveau. Maak als MR prioriteiten van wat wel en wat minder belangrijk wordt gevonden. In ieder geval zou de MR de kwaliteit van het onderwijs en de financiën goed in de gaten moeten houden. Deze twee zaken om ook geregeld terug op de agenda van de MR in de vorm van allerlei beleidsvoorstellen. Als de MR een voorstel ontvangt, is goed om als MR te bespreken wat de belangrijkste punten zijn om op te letten bij het bestuderen van het voorstel.

4. MR is tweerichtingsverkeer

Het tweerichtingsverkeer gaat over de informatie van de MR naar de achterban en omgekeerd. Een belangrijke informatiebron zijn de notulen van de vergaderingen, zorg dat deze helder en toegankelijk geschreven zijn. Een MR kan ook een thema-avond organiseren om de achterban te informeren over een belangrijk onderwerp. Naast het geven van informatie is het belangrijk dat de MR zich door zijn achterban laat informeren. Deels is dat hierboven beschreven, daarnaast kan het – met name voor de oudergeleding – nuttig zijn om geregeld contact te hebben met de ouderraad. Deze groep actieve ouders heeft een grote binding met de school en zicht op wat er leeft.

5. Vergader effectief en bondig

Een goede vergadering is uitermate belangrijk voor de MR. Alle MR-leden kunnen hieraan bijdragen door zich inhoudelijk goed voor te bereiden. Dit betekent dat stukken voor de MR-vergadering ongeveer een week van tevoren beschikbaar zijn. Het is ook goed om na te denken over wanneer het bevoegd gezag wel en niet bij vergaderingen aanwezig is. Als VOO raden we aan om onderscheid te maken tussen overlegvergaderingen en interne MR-vergaderingen. Indien gewenst kan de MR de cursus MR Effectief volgen, waar het gaat over hoe de MR intern goed kan samenwerken en effectief gebruik kan maken van de beschikbare vergadertijd.

6. Ontwikkel een missie en visie

MR-leden zijn er om vanuit verschillende invalshoeken mee te denken over het beleid op school. Daarbij is het van belang dat dit wel vanuit een gezamenlijke visie/gezamenlijke richting gebeurt. Bij het formuleren van de missie gaat het om de vraag wat de MR-leden als hun belangrijkste taak zien, wat voor raad de MR wil zijn en wat men wil bereiken. Een missie geeft de betekenis aan van de MR. Een missieomschrijving geeft aan of de MR-leden vooral het algemeen belang dienen of vooral de belangen van hun eigen achterban. Maar ook wordt duidelijk hoe de MR omgaat met beleidsvoorstellen: beïnvloeden of eerder toetsen en controleren.

7. Stel een activiteitenplan op

Een MR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR die vooruit kijkt en zich wil voorbereiden op wat gaat komen stelt aan het begin van het jaar een activiteitenplan (ook wel jaarplan genoemd) op. Het activiteitenplan is een overzicht van alle onderwerpen die de MR in dat schooljaar wil behandelen. Naast de vaste onderwerpen als de begroting, het jaarverslag van de MR en het formatieplan kunnen ook onderwerpen worden opgenomen die een meer ad hoc karakter hebben of die met het functioneren van de MR te maken hebben. De VOO biedt ook de cursus MR en Activiteitenplan aan, waarbij we MR en bevoegd gezag samen helpen om een goed activiteitenplan op te stellen.

8. Maak een scholingsplan

Een MR die een goede bijdrage wil leveren aan het beleid op school, dient deskundig te zijn en inhoudelijk op de hoogte te zijn van waar ze wel en niet over mee kunnen denken. Dat maakt dat het ook belangrijk is om goed na te denken over welke MR-leden welke scholing volgen met welke redenen. In het scholingsplan beschrijft de MR wie welke scholing volgt in het komende schooljaar. Kijk hierbij ook vooral of alle belangrijke gebieden (onderwijsinhoudelijke kennis, financiële kennis, kennis van de wet) gedekt is. In het scholingsplan wordt ook opgenomen bij welke organisatie(s) de MR zich aansluit en welke eventuele andere kosten gericht op deskundigheidsbevordering de MR maakt. Dat samen maakt de begroting voor de MR voor het komende jaar. Let wel, de MR mag altijd alle scholing en deskundigheid inschakelen, ook als dit meer is dan in de begroting opgenomen (artikel 28 lid 2 WMS). Het scholingsplan kan onderdeel uitmaken van het activiteitenplan.

9. Zorg voor een goede taakverdeling

Om het werk als MR-lid behapbaar te maken, is het van belang dat in de MR afspraken worden gemaakt over wie zich met welke zaken bezighoudt. In eerste instantie gebeurt dat al door het aanstellen van een voorzitter en secretaris, maar er kunnen nog meer specifieke taken worden verdeeld. Zo kunnen er verschillende commissies worden ingesteld die onderwerpen op de MR-agenda inhoudelijk voorbereiden en tijdens de MR-vergadering met een advies komen over welk standpunt de MR kan innemen. Veel voorkomende taakgebieden zijn financiën, personeelsbeleid, communicatie, zorgbeleid en onderwijskundig beleid. Deze zaken legt de MR vast in een huishoudelijk reglement.

10. Houd contact met de omgeving

Veel onderwerpen waar de MR mee te maken krijgt, krijgen gelijk alle MR’s binnen de stichting of zelfs in het hele land mee te maken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de begroting, het schoolplan, het formatieplan en de schoolgids. Door contacten binnen de stichting met andere MR’s goed te houden, kan geprofiteerd worden van elkaars kennis. Een belangrijke rol is dan ook weggelegd voor de GMR, die het contact tussen GMR en MR en tussen MR’s onderling kan faciliteren.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.