Ouderparticiaptie

Het is fijn voor de school als ouders betrokken zijn. Niet alleen bij de schoolprestaties van hun kind, maar ook bij de organisatie van activiteiten op school. Lees hier meer over de participatiemogelijkheden voor ouders.


Voordelen van ouderparticipatie

Ouders die participeren op school doen dit op vrijwillige basis. Een school waar veel ouders participeren op verschillende manieren (hierover in dit artikel meer) heeft veel voordelen:

 • Ouders zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun eigen kind.
 • Ouders dragen bij aan een leuke schooltijd voor alle kinderen.
 • Ouders helpen met het verbeteren van het onderwijs voor kinderen op school.
 • Ouders krijgen een inkijkje in de werking van de schoolorganisatie.

Vormen van ouderparticipatie

Er zijn voor ouders veel mogelijkheden om te participeren op school, zowel in formele verbanden als in meer informele verbanden. Zo kunnen ouders:

 • deelname aan (verkiezingen voor) de medezeggenschapsraad (MR) op school, waar onderwijsbeleid van de school wordt besproken;
 • actief worden in de ouderraad (OR) bij het organiseren van activiteiten of als deze er nog niet is er eentje oprichten;
 • zich melden als vrijwilliger bij het schoolbestuur;
 • als overblijfmedewerker helpen bij de tussenschoolse opvang.

Het is vaak de ouderraad waar de meeste activiteiten voor ouders te doen zijn. Indien de school een ouderraad heeft, is dat een goed beginpunt voor ouders om te helpen op school. De ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten, wat kan zijn helpen bij het ophangen van slingers bij de kerstviering of het organiseren van een schoolreisje.


Ouderparticipatie en de MR

Volgens de wet (artikel 15 lid 3 WMS) zijn er een aantal onderwerpen waar alle ouders op school voor geraadpleegd moeten worden, alvorens de MR daar een besluit over mag nemen. Dit gaat om een vijftal onderwerpen, namelijk:

 • als een school gaat fuseren met een andere school;
 • als een school ophoudt te bestaan;
 • als er wijzigingen in de overblijf worden voorgesteld;
 • als de grondslag van de school wijzigt;
 • als de schooltijden wijzigen.

Lees hier meer over ouderraadpleging en de MR.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...