Ouderparticiaptie

De rol van de MR bij de verplichte raadpleging van ouders

In de WMS (artikel 15, lid 3) staat dat de MR over een vijftal onderwerpen geen besluit mag nemen voordat alle ouders van school zijn geraadpleegd.

Alle ouders moeten worden geraadpleegd als een school gaat fuseren met een andere school, als een school ophoudt te bestaan en als er wijzigingen in de overblijf worden voorgesteld. Verder worden de ouders geraadpleegd als de grondslag van de school wijzigt en bij wijziging van de schooltijd.

De WMS schrijft niet voor wie de ouderraadpleging moet organiseren; meestal gebeurt dit gezamenlijk door de directeur van de school en de MR. Formeel blijft de directeur verantwoordelijk voor de ouderraadpleging.

Nadat de uitkomsten van de ouderraadpleging bekend zijn gemaakt, bepaalt de MR zijn definitieve standpunt. Vaak zal de MR de resultaten van de ouderraadpleging opvolgen, maar hij is hiertoe niet verplicht. De ouderraadpleging kan worden opgevat als een advies aan de MR, maar de MR mag van dit advies afwijken.

 

 

 

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...