Schoolgids

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Een schoolgids informeert ouders over de belangrijkste zaken die zij moeten weten over het komende schooljaar.


Wat staat er in een schoolgids?

De schoolgids heeft een informatieve functie. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staat genoemd wat er in de schoolgids moet komen te staan. De onderwerpen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn grotendeels gelijk en in algemene zin gaat het om de praktijk van de school en de doelstellingen die de school wil behalen. Ook worden de activiteiten beschreven om deze doelstellingen te behalen.

In het basisonderwijs moet er onder meer in staan welke doelen het onderwijs op school heeft, hoe zorg wordt gegeven aan jonge kinderen en wat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is. In het voortgezet onderwijs valt bijvoorbeeld ook leerlingenparticipatie en de regelingen rondom maatschappelijke stages onder de schoolgids.


Schoolgids en MR

Elk jaar moet de schoolgids worden vastgesteld voor het komende schooljaar (artikel 16 lid 2 WPO en artikel 24c lid 2 WVO). Bij inschrijving ontvangen de ouders de schoolgids en elk jaar in principe voor de start van het nieuwe schooljaar. Vaak wordt de schoolgids voorzien van een bijlage met daarin bijvoorbeeld de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van MR-leden en leden van de ouderraad of de oudervereniging.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) heeft een instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g WMS). In het voortgezet onderwijs is dit de ouder- en leerlinggeleding (artikel 14 lid 1a WMS). Als nieuw beleid in de schoolgids wordt opgenomen moet dit beleid conform de WMS ter advisering of ter instemming worden voorgelegd.


VOO en schoolgids

Heeft u een vraag over de inhoud van de schoolgids of welke rechten de MR precies bij bepaalde beleidskeuzes heeft? VOO-leden kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk waar experts op gebied van onderwijs en medezeggenschap graag uw vragen beantwoorden.

Ook is het mogelijk dat de VOO de schoolgids voor uw MR bestudeert om zo te kijken of alle wettelijke verplichtingen in de schoolgids staan opgenomen. Daarbij kan de VOO kijken welke vragen de oudergeleding van de MR kan stellen en waarover de MR nog discussie kan voeren. Vraag hiervoor begeleiding aan.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.