Ouderavond

De ouderavond is de plek waar de ouderraad en ouders van de school bijeenkomen om te praten over zaken die belangrijk zijn voor ouders op school.


Ouderraad en de ouderavond

Op een ouderavond vertelt de ouderraad aan de ouders welke activiteiten zij in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Ook wordt verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de door de ouders betaalde bijdrage en de overige financiële middelen. Maar u kunt een dergelijke avond ook gebruiken om over een bepaald thema meer te leren.

Een ouderavond wordt ook gebruikt voor het kiezen van nieuwe leden, het uiteenzetten van de plannen voor het nieuwe jaar, het aanbieden van de begroting en -eventueel- wijzigen van het huishoudelijk reglement of de statuten. Dit laatste in geval er sprake is van een oudervereniging. Verder is een ouderavond een goede manier om alle ouders bij de school te betrekken. Er kan onderzocht worden wat er onder de ouders “leeft”. Ook kan hun mening gevraagd worden over vraagstukken waar de ouderraad over moet/wil adviseren aan de medezeggenschapsraad en/of schoolleiding.

De ouderraad organiseert vaak aan het begin van het schooljaar een dergelijke avond. Een thematisch gedeelte kan worden gebruikt als extra stimulans voor ouders om te komen. Een geslaagde avond valt of staat bij het aantal ouders dat aanwezig is. Om dit te bereiken moet de avond iets te bieden hebben voor de ouders. Het moet interessant en gezellig zijn. Pas dan kun je de ouders volgend jaar weer verwachten.


VOO en de ouderavond

De VOO kan u uitgebreid helpen bij het organiseren van een ouderavond. Kijk hiervoor bij onze mogelijkheden voor begeleiding. Ook is er een stappenplan beschikbaar voor de organisatie van een ouderavond.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...