Ouderavond

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

De ouderavond is de plek waar de ouders van de school bijeenkomen om over belangrijke zaken te praten voor de school. Deze avond kan georganiseerd worden door de school zelf, maar ook door de ouderraad of door (de oudergelding van) de medezeggenschapsraad.


Waarom een ouderavond?

Ouderparticipatie in algemene zin is zeer belangrijk. Betrokken ouders bij de school zijn meer betrokken bij het onderwijs van hun kind, helpen met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en zorgen ervoor dat activiteiten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden georganiseerd.

Deze ouderavond kan door de schoolleiding worden georganiseerd, bijvoorbeeld als de schoolleider belangrijke mededelingen wil doen over de school en de mening van ouders over de ontwikkelingen van de school wil horen. De ouderraad (OR) kan ook een ouderavond organiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het beleid van de OR met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. Ook de medezeggenschapsraad (MR) of alleen de oudergeleding van de MR kan een ouderavond organiseren over een beleidsthema of in ieder geval betrokken zijn bij de organisatie hiervan.


Ouderavond van de ouderraad

De ouderraad organiseert vaak aan het begin van het schooljaar en/of in het voorjaar een dergelijke avond. Een thematisch gedeelte kan worden gebruikt als extra stimulans voor ouders om te komen. Een geslaagde avond valt of staat bij het aantal ouders dat aanwezig is. Om dit te bereiken moet de avond iets te bieden hebben voor de ouders. Het moet interessant en gezellig zijn. Pas dan kun je de ouders volgend jaar weer verwachten.

Een ouderavond wordt ook gebruikt voor het kiezen van nieuwe leden, het uiteenzetten van de plannen voor het nieuwe jaar, het aanbieden van de begroting en – eventueel – wijzigen van het huishoudelijk reglement of de statuten. Dit laatste in geval er sprake is van een oudervereniging. Verder is een ouderavond een goede manier om alle ouders bij de school te betrekken. Er kan onderzocht worden wat er onder de ouders leeft. Ook kan hun mening gevraagd worden over vraagstukken waar de ouderraad over moet/wil adviseren aan de medezeggenschapsraad en/of schoolleiding. Onderaan de pagina vindt u een stappenplan van de VOO over het organiseren van de ouderavond.


Ouderavond en VOO

De VOO ondersteunt scholen, ouderraden en medezeggenschapsraden bij het bevorderen van ouderparticipatie en het organiseren van ouderavonden. Via de VOO Helpdesk is het mogelijk voor leden om vragen te stellen over de organisatie van de avond. Ook kan de VOO middels uitgebreidere begeleiding helpen met het opzetten van de avond.

Wilt u dat de VOO een gehele ouderavond online voor uw school organiseert? Ook dat is mogelijk. Op de overzichtspagina Ouderavond online vindt u meer informatie over de mogelijkheden hiervoor.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Ouderraad Start

Ouderraad Start is dé standaard basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.