Ouderavond

De ouderavond is de plek waar de ouderraad en ouders van de school bijeenkomen om te praten over zaken die belangrijk zijn voor ouders op school.


Ouderraad en de ouderavond

Op een ouderavond vertelt de ouderraad aan de ouders welke activiteiten zij in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Ook wordt verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de door de ouders betaalde bijdrage en de overige financiële middelen. Maar u kunt een dergelijke avond ook gebruiken om over een bepaald thema meer te leren.

Een ouderavond wordt ook gebruikt voor het kiezen van nieuwe leden, het uiteenzetten van de plannen voor het nieuwe jaar, het aanbieden van de begroting en -eventueel- wijzigen van het huishoudelijk reglement of de statuten. Dit laatste in geval er sprake is van een oudervereniging. Verder is een ouderavond een goede manier om alle ouders bij de school te betrekken. Er kan onderzocht worden wat er onder de ouders “leeft”. Ook kan hun mening gevraagd worden over vraagstukken waar de ouderraad over moet/wil adviseren aan de medezeggenschapsraad en/of schoolleiding.

De ouderraad organiseert vaak aan het begin van het schooljaar een dergelijke avond. Een thematisch gedeelte kan worden gebruikt als extra stimulans voor ouders om te komen. Een geslaagde avond valt of staat bij het aantal ouders dat aanwezig is. Om dit te bereiken moet de avond iets te bieden hebben voor de ouders. Het moet interessant en gezellig zijn. Pas dan kun je de ouders volgend jaar weer verwachten.


VOO en de ouderavond

De VOO kan u uitgebreid helpen bij het organiseren van een ouderavond. Kijk hiervoor bij onze mogelijkheden voor begeleiding. Ook is er een stappenplan beschikbaar voor de organisatie van een ouderavond.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Ouderraad Start

Ouderraad Start is dé basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

En wat voor een! Waar het over onderwijs gaat, ademt het akkoord kansengelijkheid. Goed onderwijs voor álle kinderen. En hoe opmerkelijk het ook mag zijn, daar is in Nederland vandaag de dag helaas no ...