Ouderavond

De ouderavond is de plek waar de ouderraad en ouders van de school bijeenkomen om te praten over zaken die belangrijk zijn voor ouders op school.

Ouderraad en de ouderavond

Op een ouderavond vertelt de ouderraad aan de ouders welke activiteiten zij in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Ook wordt verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de door de ouders betaalde bijdrage en de overige financiële middelen. Maar u kunt een ouderavond ook gebruiken om over een bepaald thema meer te leren.

Een ouderavond wordt ook gebruikt voor het kiezen van nieuwe leden, het uiteenzetten van de plannen voor het nieuwe jaar, het aanbieden van de begroting en -eventueel- wijzigen van het huishoudelijk reglement of de statuten. Dit laatste in geval er sprake is van een oudervereniging. Verder is een ouderavond een goede manier om alle ouders bij de school te betrekken. Er kan onderzocht worden wat er onder de ouders “leeft”. Ook kan hun mening gevraagd worden over vraagstukken waar de ouderraad over moet/wil adviseren aan de medezeggenschapsraad en/of schoolleiding.

De ouderraad organiseert vaak aan het begin van het schooljaar een dergelijke avond. Een thematisch gedeelte kan worden gebruikt als extra stimulans voor ouders om te komen. Een geslaagde ouderavond valt of staat bij het aantal ouders dat aanwezig is. Om dit te bereiken moet een ouderavond iets te bieden hebben voor de ouders. Het moet interessant en gezellig zijn. Pas dan kun je de ouders volgend jaar weer verwachten.

VOO en de ouderavond

De VOO kan u uitgebreid helpen bij het organiseren van een ouderavond. Kijk hiervoor bij onze mogelijkheden voor begeleiding. Ook is er een stappenplan beschikbaar voor de organisatie van een ouderavond.

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...