Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Start

  MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs! Wilt...

  Bekijk cursus

  MR Compleet

  MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

  Bekijk cursus

  MR en Achterban

  De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat...

  Bekijk cursus

  MR en Activiteitenplan

  In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de medezeggenschap op school goed is geborgd. Voor een actieve medezeggenschapsraad is...

  Bekijk cursus

  MR en Begroting

  MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs, zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

  Bekijk cursus

  MR en Jaarverslag

  Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

  Bekijk cursus

  MR en Krimp

  U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

  Bekijk cursus

  MR en Schoolplan

  MR-leden leren wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid voor...

  Bekijk cursus

  MR op maat

  MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

  Bekijk cursus

  Financiën en uw begroting

  Bekijk cursus

  OPR Start

  In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

  Bekijk cursus

  Leerkrachten en schoolleiding

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld

  Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

  Bekijk cursus

  Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

  Tijdens deze cursus leren MR-leden wat hun rol en taak is binnen de ‘governance-driehoek’ van de MR, het bevoegd gezag...

  Bekijk cursus

  Ambitiegesprek

  In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

  Bekijk cursus

  Scholingsdag voor MR

  Op 18 april organiseert de VOO een Scholingsdag voor MR-leden in Dordrecht bij het Nationaal Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97,...

  Bekijk cursus

Waarom krijgen veel kinderen een label als ADHD opgeplakt, ondanks beperkte waarde van zo’n label? Om dat te achterhalen onderzocht psycholoog en onderwijsadviseur Bert Wienen hoe leraren denken over medische c ...