Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Start

  Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

  Bekijk cursus

  MR Plus

  Uitgebreide basiscursus voor MR-leden bestaande uit twee bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR Compleet

  Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  Over samenwerken, vergaderen en proactieve medezeggenschap.

  Bekijk cursus

  MR Verdieping

  Over de verschillende MR-rechten en omgaan met verschillen van inzicht.

  Bekijk cursus

  MR op Maat

  Over een of meerdere onderwerpen die de MR zelf kiest.

  Bekijk cursus

  MR Voorzitterschap

  Over hoe voorzitter en secretaris hun taak kunnen uitvoeren.

  Bekijk cursus

  MR en Achterban

  Over mogelijkheden om als MR de achterban goed te betrekken.

  Bekijk cursus

  MR en Financiën

  Over inkomsten, uitgaven en verantwoording van de school en de rol van de MR.

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  Over samenwerkingsvormen, fusie en de rol van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Over hoe medezeggenschap binnen een kindcentrum vorm kan krijgen.

  Bekijk cursus

  MR en Schoolplan

  Over de inhoud van het schoolplan en de rol van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Werkverdelingsplan

  Over de inhoud van het werkverdelingsplan en de rol van de MR.

  Bekijk cursus

  OPR Start

  Basiscursus voor OPR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

  Bekijk cursus

  LMR Start

  Basiscursus voor leerlingen in de MR bestaande uit twee korte bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR Start English

  Basic course for MR (Participation Council) members.

  Bekijk cursus

  Ambtelijk secretaris Start

  Basiscursus voor ambtelijk secretarissen bestaande uit één bijeenkomst.

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretaris

  Halfjaarlijkse bijeenkomst met nuttige informatie en uitwisselingen.

  Bekijk cursus

  MR Webinars

  Gratis webinars over tal van onderwerpen over medezeggenschap.

  Bekijk cursus

  MR Academie

  Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

  Bekijk cursus

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan we dieper in op de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK, de beroepsvereniging van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang.