Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Academie

  De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

  Bekijk cursus

  MR Start

  MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs!

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  MR Effectief is dé effectiviteitscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk cursus

  MR Compleet

  MR Compleet is dé complete cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk cursus

  MR op Maat

  Kies zelf uw onderwerpen! U kiest twee thema’s waar u meer over wilt weten en wij doen de rest.

  Bekijk cursus

  MR en Achterban

  MR en Achterban is de cursus waar u leert hoe de achterban te betrekken bij uw werk als MR-lid.

  Bekijk cursus

  MR en Activiteitenplan

  Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld.

  Bekijk cursus

  MR en Begroting

  Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt stellen.

  Bekijk cursus

  MR en Werkverdelingsplan

  Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in het werkverdelingsplan en weet u welke vragen u erover kunt stellen.

  Bekijk cursus

  MR Verdieping

  Met deze cursus verdiept u zich in de belangrijkste rechten en documenten van de MR.

  Bekijk cursus

  MR en Jaarverslag en jaarrekening

  Deze cursus is er voor MR-leden die willen weten hoe ze het jaarverslag en de jaarrekening moeten beoordelen.

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een IKC.

  Bekijk cursus

  MR en Formatieplan

  Tijdens deze online cursus leert u alles over het formatieplan en de rechten van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn bij een fusie.

  Bekijk cursus

  MR en Krimp

  Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Schoolplan

  Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft.

  Bekijk cursus

  Ambitiegesprek

  MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking.

  Bekijk cursus

  Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

  MR-leden leren tijdens deze cursus meer over onderlinge relaties en de relatie met het bevoegd gezag en de RvT.

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld

  MR-leden leren tijdens deze cursus alles over de geldstromen binnen het onderwijs en hun rol daarin.

  Bekijk cursus

  OPR Start

  OPR Start is dé basiscursus voor het werk als OPR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  Ambtelijk secretarissen leren met deze bijeenkomst meer over ontwikkelingen in hun vakgebied.

  Bekijk cursus