Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Compleet PO

  Bekijk cursus

  MR Compleet VO

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  Bekijk cursus

  Maak uw eigen Medezeggenschapsmix

  Stel uw eigen cursus samen: kies twee thema’s, wij zorgen voor de rest! effectief vergaderen; samenwerking GMR en medezeggenschapsraden; contact...

  Bekijk cursus

  MR en Begroting

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

  Bekijk cursus

  MR en Krimp

  U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

  Bekijk cursus

  MR en Jaarverslag

  Bekijk cursus

  Financiën en uw begroting

  Bekijk cursus

  Workshop activiteitenplan

  Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op weg helpen....

  Bekijk cursus

  Ondersteuningsplan OPR

  In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

  Bekijk cursus

  Gouden governance-driehoek

  Als GMR maakt u deel uit van de zogenaamde “governance-driehoek”: de driehoek van overleg tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap....

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld

  Bekijk cursus

  Het ambitiegesprek

  Het ambitiegesprek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag met als doel...

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  Bekijk cursus

  Masterclass medezeggenschap voor directeuren en bestuurders

  Bekijk cursus

Het overleg tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van het bevoegd gezag vindt zeker eens per jaar plaats, maar er zijn goede redenen om elkaar vaker te spreken: bijvoorbeeld over financiën of dalende leerlingenaantallen. Zowel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR) als de raad...