Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Academie

  De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

  Bekijk cursus

  MR Start

  MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  MR Effectief is dé cursus waarbij u meer leert over samenwerken en vergaderen in de MR.

  Bekijk cursus

  MR Verdieping

  MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

  Bekijk cursus

  MR Plus

  MR Plus is dé uitgebreide basiscursus voor MR-leden bestaande uit twee bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR Compleet

  MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR op Maat

  MR op Maat is dé maatwerkcursus waarbij u op basis van uw wensen een cursus ontwikkelen.

  Bekijk cursus

  MR Webinars

  De VOO organiseert regelmatig gratis webinars voor huidige, toekomstige of potentiële MR-leden!

  Bekijk cursus

  MR Voorzitterschap

  MR Voorzitterschap is dé cursus waarbij u leert over de belangrijke eigenschappen van voorzitters en secretarissen.

  Bekijk cursus

  MR en Achterban

  MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

  Bekijk cursus

  MR en Financiën

  Tijdens deze cursus leert u meer over de begroting, het formatieplan en het jaarverslag en de rol van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste aspecten bij fusie en de rol van de MR hierbij.

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Tijdens deze cursus leert u meer over hoe medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum georganiseerd kan worden.

  Bekijk cursus

  MR en Schoolplan

  Tijdens deze cursus leert u meer over waar het schoolplan uit moet bestaan en wat de rol van de MR hierbij is.

  Bekijk cursus

  MR en Werkplan

  Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR en directie samen een goed activiteitenplan of jaarplan kunnen opstellen.

  Bekijk cursus

  MR en Werkverdelingsplan

  Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

  Bekijk cursus

  Ambitiegesprek

  Tijdens deze cursus spreken MR en schoolleiding samen over onderlinge verwachtingen voor de toekomst.

  Bekijk cursus

  Zelfevaluatie medezeggenschap

  Tijdens deze bijeenkomst krijgen MR en bevoegd gezag inzicht in en spreken over hun onderlinge samenwerking.

  Bekijk cursus

  OPR Start

  OPR Start is dé standaard basiscursus voor OPR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

  Bekijk cursus

  LMR Start

  LMR Start is dé basiscursus voor (beginnende) leerlingen in de MR bestaande uit twee online bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  MR Start English

  MR Start is the basic course for MR (Participation Council) members and consists of one meeting.

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  Tijdens deze bijeenkomst leert u als ambtelijk secretaris meer over de ontwikkelingen in uw vakgebied.

  Bekijk cursus

De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld wat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuur?