Nieuws

MR krijgt geen instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting

Gepubliceerd op: zaterdag 8 juli 2023

De medezeggenschapsraad (MR) op school krijgt definitief geen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dat heeft minister Dijkgraaf bepaald. Daarmee behoudt de MR alleen een adviesrecht over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. 

Lange historie instemmingsrecht begroting 

Het was het kabinet-Rutte III dat in het regeerakkoord (2017) had opgenomen dat MR’s in het primair en voortgezet onderwijs een instemmingsrecht zouden krijgen op de hoofdlijnen van de begroting. Het belangrijkste argument hiervoor was dat de verantwoording over het geld beter moest, en door de MR een instemmingsrecht te geven zouden personeelsleden, ouders en leerlingen moeten instemmen met waar het geld aan wordt uitgegeven. Bovendien sluit het instemmingsrecht aan bij de praktijk in het hoger onderwijs, waar de medezeggenschap al langer met de begroting in moet stemmen. 

In de jaren die volgden op het regeerakkoord uit 2017 vond overleg plaats tussen het Ministerie van Onderwijs en verschillende partijen ‘in het veld’ over hoe hier invulling aan gegeven moest worden. Zo werd er gesproken over wat er onder ‘hoofdlijnen’ zou moeten vallen en hoe MR’s goed geschoold konden worden op gebied van financiën. 

Scholen waren er klaar voor, de minister niet 

Scholen en medezeggenschapsraden waren zich al druk aan het voorbereiden op het instemmingsrecht. Zo werd het al bij verschillende organisaties gebruikelijk dat de MR in moest stemmen met de jaarlijkse begroting, en verzorgde de VOO veelvuldig de cursus MR en Financiën, om MR’s goed te scholen op dit gebied. 

De minister bleek er echter nog niet klaar voor. In een brief naar de Tweede Kamer licht hij toe: “(…) vinden veel medezeggenschapsraadsleden het instemmingsrecht niet nodig en (…) vooral behoefte aan tijd en kennis”. Hij ‘investeert liever in ondersteuning’ dan dat er extra rechten komen voor de MR. 

(G)MR behoudt adviesrecht 

VOO-voorzitter Marco Frijlink betreurt het besluit van de minister: “Iedereen heeft zich er de afgelopen jaren op voorbereid dat dit instemmingsrecht er zou komen. Het is een belangrijke manier, zoals het kabinet het zes jaar geleden ook had verwoord, om verantwoording vanuit het bestuur te verbeteren. We weten niet wat er gebeurd is waarom de minister er nu van af ziet, maar de uitleg ‘niet nodig’ vinden wij te summier”. 

De (G)MR behoudt nog wel een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (artikel 11 lid 1b WMS). (G)MR’s doen er goed aan dit recht serieus te nemen. Ook met het adviesrecht is het mogelijk wezenlijke invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie. 

  • R. Kleverlaan

    • 10 juli 2023

    Schokkend te vernemen dat alle inspanningen van het onderwijs om de bestedingen te verbeteren terzijde geschoven worden. Uit welk onderzoek baseert de inmiddels demissionaire minister hij zijn stelling 'veel medezeggenschapsraadsleden vinden het instemmingsrecht niet nodig'?

  • Mairan Sewtahal

    • 12 juli 2023

    Scholen en besturen ontspringen de dans met het besluit van de minster. Zeer jammer natuurlijk, volstrekt eens met de VOO-voorzitter. Want aan de voordeur kun je een aantal ‘onnodige’ uitgaven voorkomen en aandacht vragen voor urgentere zaken waar het geld beter naar toe kan. Middels het instemmingsrecht zou je dit kunnen afdwingen ook…nu kan je advies ( als het moet ) regelrecht de prullenbak in. De MR waar ik deel uit maakt heeft het probleem gelukkig niet, omdat de MR volste vertrouwen heeft in de kundigheid van bevoegdgezag. En wordt goed geluisterd naar alle gremia. Maar het gaat niet bij alle scholen zo! Gemiste kans namelijk want dit zou het juiste instrument zijn om verantwoordingen vanuit het bestuur te verbeteren en betere kijk op te hebben.

Comments are closed.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

MR en Financiën

Over inkomsten, uitgaven en verantwoording van de school en de rol van de MR.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.