Ouderparticipatie

Het is fijn voor de school als ouders betrokken zijn. Niet alleen bij de schoolprestaties van hun kind, maar ook bij de organisatie van activiteiten op school. Lees hier meer over de participatiemogelijkheden voor ouders.


Voordelen van ouderparticipatie

Ouders die participeren op school doen dit op vrijwillige basis. Een school waar veel ouders participeren op verschillende manieren (hierover in dit artikel meer) heeft veel voordelen:

 • Ouders zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun eigen kind.
 • Ouders dragen bij aan een leuke schooltijd voor alle kinderen.
 • Ouders helpen met het verbeteren van het onderwijs voor kinderen op school.
 • Ouders krijgen een inkijkje in de werking van de schoolorganisatie.

Vormen van ouderparticipatie

Er zijn voor ouders veel mogelijkheden om te participeren op school, zowel in formele verbanden als in meer informele verbanden. Zo kunnen ouders:

 • deelname aan (verkiezingen voor) de medezeggenschapsraad (MR) op school, waar onderwijsbeleid van de school wordt besproken;
 • actief worden in de ouderraad (OR) bij het organiseren van activiteiten of als deze er nog niet is er eentje oprichten;
 • zich melden als vrijwilliger bij het schoolbestuur;
 • als overblijfmedewerker helpen bij de tussenschoolse opvang.

Het is vaak de ouderraad waar de meeste activiteiten voor ouders te doen zijn. Indien de school een ouderraad heeft, is dat een goed beginpunt voor ouders om te helpen op school. De ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten, wat kan zijn helpen bij het ophangen van slingers bij de kerstviering of het organiseren van een schoolreisje.


Ouderparticipatie en de MR

Volgens de wet (artikel 15 lid 3 WMS) zijn er een aantal onderwerpen waar alle ouders op school voor geraadpleegd moeten worden, alvorens de MR daar een besluit over mag nemen. Dit gaat om een vijftal onderwerpen, namelijk:

 • als een school gaat fuseren met een andere school;
 • als een school ophoudt te bestaan;
 • als er wijzigingen in de overblijf worden voorgesteld;
 • als de grondslag van de school wijzigt;
 • als de schooltijden wijzigen.

Lees hier meer over ouderraadpleging en de MR.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...