Locatieleider

Een locatieleider (ook wel locatiemanager genoemd) is het bevoegd gezag van een school die gezamenlijk met andere vestigingen onder één bestuur valt.

Rol van de locatieleider

Het is verplicht dat elke basisschool een directeur heeft (artikel 29 lid 1 WPO). Bij deze persoon rust onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de school.

Interim-locatieleider

Het kan voorkomen dat een locatieleider/schooldirecteur de school verlaat. Indien het lastig is op tijd een nieuwe vaste directeur te vinden, is het mogelijk een interim-locatieleider aan te stellen. Deze persoon blijft dan aan tot er een vaste directeur is gevonden en aangenomen.

Locatieleider en de MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot het aanstellen van de schoolleiding (artikel 11 lid 1h WMS).

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...