School

Voedingsbeleid

Lees meer over het vaststellen van voedingsbeleid op school en de rechten van de MR hierbij.

Meer informatie
Kledingvoorschriften

Wat is de rol van de MR bij kledingvoorschriften op school? Lees er hier alles over!

Meer informatie
Primair onderwijs

Lees hier meer over het primair onderwijs, dé basis voor het onderwijs van kinderen in Nederland.

Meer informatie
Voortgezet onderwijs

Lees hier meer over het voortgezet onderwijs en de keuzes die op de middelbare school gemaakt kunnen worden.

Meer informatie
Middelbaar beroepsonderwijs

Lees hier meer over de organisatie middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland.

Meer informatie
Hoger onderwijs

Lees hier meer over het hoger onderwijs, het vervolgonderwijs dat studenten klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.

Meer informatie
Buitenschoolse opvang

Lees meer over de wijze waarop buitenschoolse opvang georganiseerd moet worden en de rechten van de MR hierbij.

Meer informatie
Tussenschoolse opvang 

Lees hier meer over de tussenschoolse opvang (TSO) op scholen en richtlijnen van de overheid.

Meer informatie
Samenwerkingsschool

Met een samenwerkingsschool worden openbaar en bijzonder onderwijs in krimpregio’s in stand gehouden.

Meer informatie
Leerlingenraad

Lees hier meer over het succesvol instellen en in stand houden van een leerlingenraad op school.

Meer informatie
Armoede

Lees meer over hoe de school een rol speelt voor de honderdduizenden kinderen die in armoede leven.

Meer informatie
Kernwaarden openbaar onderwijs

Lees meer over de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Meer informatie
Onderwijsinspectie

Lees hier meer over de Onderwijsinspectie, die het landelijk toezicht op onderwijs in Nederland regelt.

Meer informatie
Privacy

Lees hier meer over landelijke privacywetgeving voor de school, die steeds strikter wordt.

Meer informatie
Discriminatie

Lees hier meer over discriminatie op school en hoe hiermee omgegaan kan worden volgens KIS.

Meer informatie
Segregatie

Segregatie in het onderwijs en elders is slecht voor onze samenleving. Lees er meer over.

Meer informatie
Klachtenregeling

Lees meer over de inhoud van de klachtenregeling en de rol van de MR bij klachten op school.

Meer informatie
Veiligheid

Lees meer over de vertrouwenspersoon op school en welke werkzaamheden deze persoon verricht.

Meer informatie
Pesten

Pesten kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor degene die gepest wordt. Lees hier wat school ertegen kan doen.

Meer informatie
Schorsing en verwijdering

Het schorsen of verwijderen van een leerling gebeurt niet zomaar. Lees hier meer over welke regels er zijn.

Meer informatie
Actieve pluriformiteit

Wat doen we op school met kerst? En wat met het Suikerfeest? Welke keuzes zou u maken?

Meer informatie
Schoolrooster

Welk type schoolrooster past het best bij de school? Lees hier over de verschillende schoolroosters.

Meer informatie
Schoolplein

Lees meer over het schoolplein: wettelijke kaders, mogelijkheden en rechten van de MR.

Meer informatie

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.