School

Primair onderwijs

Lees hier meer over het primair onderwijs, dé basis voor het onderwijs van kinderen in Nederland.

Meer informatie
Voortgezet onderwijs

Lees hier meer over het voortgezet onderwijs en de keuzes die op de middelbare school gemaakt kunnen worden.

Meer informatie
Leerlingenraad

Meer informatie
Actieve pluriformiteit

Wat doen we op school met kerst? En wat met het Suikerfeest? Welke keuzes zou u maken?

Meer informatie
Veiligheid

Meer informatie
Segregatie

Meer informatie
Tussenschoolse opvang 

Lees hier meer over de tussenschoolse opvang (TSO) op scholen en richtlijnen van de overheid.

Meer informatie
Schorsing leerling

Meer informatie
Schoolrooster

Meer informatie
Samenwerkingsscholen

Meer informatie

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...