Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Voor het laatst bewerkt op: zondag 20 november 2022

Leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door ouders, personeel en leerlingen. In dit artikel leest u meer over hoe het kiesrecht precies geregeld is.


Actief en passief kiesrecht

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht gaat over het recht om op een kandidaat te stemmen. Passief kiesrecht gaat over de mogelijkheid voor een persoon om zich te kandideren voor de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad (MR). Naast het goed regelen van het kiesrecht, dienen er op school afspraken te worden gemaakt over de omvang en de samenstelling van de MR.

Niemand op school mag van het actief kiesrecht worden uitgesloten als aan de voorwaarden voor het zijn van personeelslid, ouder of leerling wordt voldaan. Met betrekking tot het passief kiesrecht is het voor scholen in het bijzonder onderwijs wel mogelijk om in het medezeggenschapsreglement op te nemen dat ouders en leerlingen moeten verklaren dat ze de grondslag en doelstelling van de school respecteren voordat zij zich mogen kandideren.


Kiesrecht voor personeel

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) wordt uit en door de personeelsleden op school gekozen. Dit gaat zowel om de leerkrachten/docenten als om al het onderwijsondersteunend personeel. Het is mogelijk af te spreken dat een deel van de plekken in de MR altijd door het onderwijzend personeel wordt opgevuld en een deel door het onderwijsondersteunend personeel. Hierover maken bevoegd gezag en MR afspraken in het medezeggenschapsreglement. In dat geval stemt het onderwijzend personeel voor kandidaten uit het onderwijzend personeel en stemt onderwijsondersteunend personeel voor kandidaten uit dit deel van het personeel.

Wanneer iemand naast personeelslid ook ouder is, dient de keuze te worden gemaakt of deze persoon zich voor het kiesrecht onder het personeel of onder de ouders laat vallen. Dit wordt ook in het medezeggenschapsreglement opgenomen. Voor personeelsleden die niet in dienst zijn van het bevoegd gezag maar wel te werk zijn gesteld bij het bevoegd gezag, geld dat ze pas na zes maanden tewerkstelling als MR-lid kunnen worden gekozen.


Kiesrecht voor ouders en leerlingen

De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (LMR) wordt uit en door de leerlingen op school gekozen. Er geldt en minimale leeftijd van dertien jaar. De oudergelding van de medezeggenschapsraad (OMR) wordt uit en door de ouders op school gekozen. In de wet is vastgelegd dat het kiesrecht toekomt aan ouders, voogden en verzorgers. Dit houdt in dat personen die niet biologisch ouder zijn van een kind ook het recht kunnen krijgen om zich verkiesbaar te stellen en te stemmen.

Er zijn uiteraard veel situaties mogelijk waarvan de vraag is of deze persoon nu wel of niet als ouder, voogd of verzorger kan worden beschouwd. Het dient in het kader van het kiesrecht te gaan om personen die actief betrokken zijn bij de opvoeding van het kind. Als bijvoorbeeld een ouder is gescheiden en een nieuwe partner heeft die ook zorg draagt voor het kind evenals beide biologische ouders, kan worden afgesproken dat alle drie de ouders kiesrecht hebben. Als één of beide biologische ouders niet meer betrokken zijn bij de opvoeding van het kind, geldt het kiesrecht dus niet.


Kiesrecht en VOO

Heeft u een algemene vraag over het kiesrecht of wilt u graag een specifieke situatie aan ons voorleggen? Indien u of uw MR lid is van de VOO kunt u al uw vragen over onderwijs en medezeggenschap stellen aan de VOO Helpdesk.

Wilt u meer kennis opdoen over het organiseren van verkiezingen en het contact met de achterban? Volg dan de VOO-cursus MR en Achterban, als MR-lid of met uw hele MR. Ook kan de VOO met u meedenken over het organiseren van verkiezingen middels uitgebreidere begeleiding in het proces.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Start

Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.