Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Bestuurlijk

Begroting

Lees hier meer over de ins en outs van de begroting voor een school en de rol van de MR bij het...

Meer informatie
Fusie

Lees meer over het fuseren van scholen, de fusietoets en de rol van de MR bij fusies.

Meer informatie
Schoolgids

Lees meer over de schoolgids en de rol van de MR hierin.

Meer informatie
Schoolplan

Lees meer over het schoolplan en over de rechten van de MR bij de vaststelling ervan.

Meer informatie
Huisvesting

Lees meer over de huisvesting van scholen en de rol van de MR bij (tijdelijke) huisvesting van leerlingen.

Meer informatie
Bekostiging

Meer informatie
Raad van toezicht

Lees meer over de functie van de raad van toezicht voor de stichting en de rol van de MR hierbij.

Meer informatie
Managementstatuut

Meer informatie
Passend onderwijs

Lees meer over het passend onderwijs en het schoolondersteuningsplan (SOP) wat erbij hoort.

Meer informatie
Bevoegd gezag

Lees meer over wat het bevoegd gezag is, hoe deze is samengesteld en welke taken het bevoegd gezag heeft.

Meer informatie
Schoolleider

Lees meer over de formele rol van de schoolleider/directie en de rol van de MR bij het aanstellen.

Meer informatie
Sluiting

Lees meer over de sluiting van een school of een locatie van een school en de rechten van de MR hierbij.

Meer informatie
Sponsoring

Lees meer over sponsoring en donaties aan scholen en hoe de MR meer over dit onderwerp te weten kan komen.

Meer informatie

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...