Bestuurlijk

Schoolgids

Meer informatie
Schoolplan

Lees meer over het schoolplan en over de rechten van de MR bij de vaststelling ervan.

Meer informatie
Huisvesting

Meer informatie
Bekostiging

Meer informatie
Raad van Toezicht

Meer informatie
Managementstatuut

Meer informatie
Passend onderwijs

Meer informatie
Bevoegd gezag

Lees meer over wat het bevoegd gezag is, hoe deze is samengesteld en welke taken het bevoegd gezag heeft.

Meer informatie
Locatieleider

Meer informatie

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...