Kansengelijkheid

De VOO zet zich in om kansengelijkheid voor alle kinderen te bevorderen. Dat betekent dat elk kind dezelfde mogelijkheden zou moeten hebben om op school en in de samenleving mee te doen.

Een voorbeeld van gelijke kansen op scholen is het altijd mee mogen op schoolreisje, ook al kunnen ouders het bedrag niet betalen. De VOO moedigt scholen aan die zulk beleid voeren en alle leerlingen betrekt bij het onderwijs op school.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van kansengelijkheid.

Leone de Voogd
Beleidsadvies

Leone is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met kansengelijkheid en identiteitsvraagstukken.

Meer over Leone

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...    Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...