Belangenbehartiging

Lees meer over de visie en standpunten van de VOO, onderverdeeld in verschillende thema’s.

Medezeggenschap

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot medezeggenschap.

Meer informatie
Burgerschap en democratie op school

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot burgerschap en democratie op school.

Meer informatie
Kansengelijkheid

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot kansengelijkheid.

Meer informatie
Positie openbaar onderwijs

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot de positie van het openbaar onderwijs.

Meer informatie
Actieve pluriformiteit en diversiteit

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot actieve pluriformiteit en diversiteit.

Meer informatie
Passend onderwijs en inclusief onderwijs

Lees hier meer waar de VOO zich voor inzet met betrekking tot actieve pluriformiteit en diversiteit.

Meer informatie

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...