Nieuws

Meer ruimte voor nieuwe scholen = meer ruimte voor segregatie

Gepubliceerd op: donderdag 30 januari 2020

Oudervereniging Vereniging Openbaar Onderwijs en besturenorganisatie VOS/ABB hebben deze week een brief gestuurd naar de portefeuillehouders onderwijs in de Eerste Kamer waarin zij oproepen om tegen deze nieuwe wet te stemmen.

Deze wet is vorig jaar aangenomen in de Tweede Kamer. Ook toen al pleitten beide organisaties tegen de wet. Vooral omdat zij voorzien dat het makkelijker maken van het stichten van scholen, vooral gaat leiden tot nog meer segregatie. Verschillende Kamerleden hebben daar kritische vragen over gesteld, maar minister Slob wuifde die weg.

Deze nieuwe wet is een beweging de andere kant op en draagt bij aan de verdere opdeling in hokjes van kinderen en daarmee onze samenleving. Wij vinden dat alle kinderen ongeacht de levensovertuiging of religie van hun ouders zoveel mogelijk met elkaar naar school zouden moeten gaan en met en van elkaar zouden moeten leren: Samen leven, samen leren.

Daarom roepen we de Eerste Kamer dringend op om niet met deze wet in te stemmen. Lees onze complete brief aan de Eerste Kamer over de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.