Nieuws

Meer ruimte voor nieuwe scholen = meer ruimte voor segregatie

Gepubliceerd op: donderdag 30 januari 2020

Oudervereniging Vereniging Openbaar Onderwijs en besturenorganisatie VOS/ABB hebben deze week een brief gestuurd naar de portefeuillehouders onderwijs in de Eerste Kamer waarin zij oproepen om tegen deze nieuwe wet te stemmen.

Deze wet is vorig jaar aangenomen in de Tweede Kamer. Ook toen al pleitten beide organisaties tegen de wet. Vooral omdat zij voorzien dat het makkelijker maken van het stichten van scholen, vooral gaat leiden tot nog meer segregatie. Verschillende Kamerleden hebben daar kritische vragen over gesteld, maar minister Slob wuifde die weg.

Deze nieuwe wet is een beweging de andere kant op en draagt bij aan de verdere opdeling in hokjes van kinderen en daarmee onze samenleving. Wij vinden dat alle kinderen ongeacht de levensovertuiging of religie van hun ouders zoveel mogelijk met elkaar naar school zouden moeten gaan en met en van elkaar zouden moeten leren: Samen leven, samen leren.

Daarom roepen we de Eerste Kamer dringend op om niet met deze wet in te stemmen. Lees onze complete brief aan de Eerste Kamer over de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.