Activiteiten

Voor het onderwijs in Nederland

De VOO zet zich in voor het verbeteren van het onderwijs. We adviseren MR’en, besturen en raden van toezicht, bieden cursussen aan en delen onze kennis die we sinds 1866 hebben opgedaan.

Onze belangrijkste activiteiten:

  • We geven advies aan medezeggenschapsraden, besturen en raden van toezicht.
  • We bieden cursussen aan voor medezeggenschapsraden, ouderraden, leerkrachten en over de tussenschoolse opvang.
  • Via onze helpdesk staan VOO-adviseurs elke dag klaar om vragen van onze leden te beantwoorden.
  • In de kennisbank is veel informatie te vinden over specifieke school of MR gerelateerde onderwerpen.

Naast onze belangrijkste activiteiten houden we ons ook veel bezig met wat speelt in het onderwijsland:

  • De VOO doet onderzoek naar onderwijs in Nederland.
  • De VOO brengt een drietal nieuwsbrieven uit.
  • De VOO zet zich in voor het belang van het openbaar onderwijs door invloed uit te oefenen in Den Haag. Voor VOO horen alle kinderen te kunnen rekenen op goed onderwijs. Kijk hier voor meer over onze doelstellingen.
  • De VOO brengt drie keer per jaar het magazine Onze School uit. Meer over ons magazine? Word lid en ontvang het magazine gratis thuis en digitaal!
  • De VOO is een vereniging, wat betekent dat we verantwoording afleggen aan onze leden. Dat doen we onder meer in onze jaarverslagen.
  • De VOO geeft in samenwerking met VOS/ABB het Diploma Openbaar Onderwijs uit, voor studenten aan lerarenopleidingen op hogescholen in Nederland.

Ik loop over de gang tijdens een tussenuur en daar zit een jongen op een krukje. Ik kijk door het raam en maak oogcontact met de lerares waarbij hij is weggestuurd. ‘Loop maar even mee, dan kletsen we even’, zeg ik tegen de leerling. We...In opdracht van Versterking medezeggenschap heeft de VOO een nieuwe serie brochures ‘Ik in de MR?!’ geschreven. De brochures zijn inmiddels toegankelijk voor alle ouders en medewerkers op scholen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad. In de digitale minibrochures die Versterking medezeggenschap heeft...