Activiteiten

Voor het onderwijs in Nederland

De VOO zet zich in voor het verbeteren van het onderwijs. We adviseren MR’s, besturen en raden van toezicht, bieden cursussen aan en delen onze kennis die we sinds 1866 hebben opgedaan.

Onze belangrijkste activiteiten:

 • We geven advies aan medezeggenschapsraden, besturen en raden van toezicht.
 • We bieden cursussen aan voor medezeggenschapsraden, ouderraden, leerkrachten en over de tussenschoolse opvang.
 • Via onze helpdesk staan VOO-adviseurs elke dag klaar om vragen van onze leden te beantwoorden.
 • In de kennisbank is veel informatie te vinden over specifieke school of MR gerelateerde onderwerpen.

Naast onze belangrijkste activiteiten houden we ons ook veel bezig met wat speelt in het onderwijsland:

 • De VOO doet onderzoek naar onderwijs in Nederland.
 • De VOO brengt een tweetal nieuwsbrieven uit.
 • De VOO zet zich in voor het belang van het openbaar onderwijs door invloed uit te oefenen in Den Haag. Voor VOO horen alle kinderen te kunnen rekenen op goed onderwijs. Kijk hier voor meer over onze doelstellingen.
 • De VOO brengt drie keer per jaar het magazine Onze School uit. Meer over ons magazine? Word lid en ontvang het magazine gratis thuis en digitaal!
 • De VOO is een vereniging, wat betekent dat we verantwoording afleggen aan onze leden. Dat doen we onder meer in onze jaarverslagen.
 • De VOO geeft in samenwerking met VOS/ABB het Diploma Openbaar Onderwijs uit, voor studenten aan lerarenopleidingen op hogescholen in Nederland.
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

  Raadpleeg de helpdesk

  Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

  Helpdesk

  Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...