Jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van de VOO van de afgelopen jaren.

Jaarverslagen

Hier zijn de VOO Jaarverslagen te downloaden vanaf 2011.

Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...