Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Algemene Ledenvergadering

Geacht lid van de VOO,

Op deze pagina zult u de agenda vinden voor de eerstvolgende ALV, die op 22 mei 2024 plaatsvindt.


Agenda

Datum en tijd: 22 mei 2024, 10:30 uur
Locatie: Deze vergadering vindt plaats in vergadercentrum De Eenhoorn aan de Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort

De definitieve agenda en vergaderstukken zijn hier beschikbaar voor leden die zich hebben aangemeld. Uiterlijk een week voorafgaande aan de ALV ontvangt u een mail met het wachtwoord voor deze pagina, waarna u de stukken kunt inzien. Alleen leden die zich vooraf hebben geregistreerd hebben toegang tot de vergadering.

U kunt zich hieronder aanmelden.


Gerd-Jan Mense
Voorzitter Raad van Toezicht

Gerd-Jan is programmacoördinator Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Amsterdam.

Meer over Gerd-Jan
Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).