Personeel

Formatieplan

Meer informatie
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lees meer over wanneer het wettelijk verplicht is een VOG te overleggen en verdere voorwaarden aan deze verklaring.

Meer informatie
Lerarentekort

Meer informatie
Vakantieverlof

Meer informatie
Onderwijsbevoegdheid

Meer informatie
Medisch handelen

Meer informatie
Diploma Openbaar Onderwijs

Lees hier meer over het Diploma Openbaar Onderwijs, die de VOO in samenwerking met VOS/ABB uitgeeft.

Meer informatie

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...