Personeel

CAO

Lees hier meer over de collectieve arbeidsovereenkomsten in het onderwijs.

Meer informatie
Formatieplan

Lees meer over het formatieplan voor de school en de rechten van de MR hierbij.

Meer informatie
Werkverdelingsplan

Lees meer over het opstellen van en proces rondom het werkverdelingsplan.

Meer informatie
Arbobeleid

Lees hier meer over het arbobeleid van de school en de rechten van het personeel.

Meer informatie
Onderwijsbevoegdheid

Lees meer over de bevoegdheid om les te mogen geven voor de klas.

Meer informatie
Pensioen

Lees meer over het pensioen voor personeel op scholen en de rechten van de MR bij personeelsbeleid hierover.

Meer informatie
Vakantieverlof

Lees hier meer over de vakantieregeling voor het personeel.

Meer informatie
Lerarentekort

Lees meer over hoe als school om te gaan met het tekort aan leraren op school.

Meer informatie
Staking

Lees meer over de rechten en plichten bij een staking van de school, personeel, ouders en de MR.

Meer informatie
Werkdruk

Lees hier meer over het thema werkdruk en de aanpak hiervan.

Meer informatie
Diploma Openbaar Onderwijs

Lees hier meer over het Diploma Openbaar Onderwijs, die de VOO in samenwerking met VOS/ABB uitgeeft.

Meer informatie
Medisch handelen

Lees hier meer over het medisch handelen door personeel van de school.

Meer informatie
Verklaring Omtrent Gedrag

Lees meer over wanneer het wettelijk verplicht is een VOG te overleggen en verdere voorwaarden aan deze verklaring.

Meer informatie

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met belangstelling en een zekere ontreddering kennisgenomen van de ‘Staat van het Onderwijs’ die de Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert. Veel waardering ...Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten alle leerlingen kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In dit a ...