Medezeggenschap

De VOO zet zich in voor een stevigere positie van medezeggenschap op school. Dat doen we enerzijds door het aanbieden van onze cursussen, begeleiding en de helpdesk, maar ook door mee te denken over ontwikkelingen in het land.

Vanuit historisch oogpunt heeft de VOO – ontstaan in 1866 – al veel kunnen bereiken op gebied van medezeggenschap. Zo stond de VOO aan de wieg van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die onder meer regelt welke instemmings- en adviesbevoegdheden de WMS heeft.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van medezeggenschap.


 • Onze visie

  Scholen worden opgericht door ouders, personeelsleden zijn de hele dag op school aan het werk en leerlingen hebben goed oog voor wat wel en wat niet werkt op school. De VOO vindt het dan ook vanzelfsprekend dat ouders, personeel en leerlingen via de medezeggenschapsraad (MR) meepraten en -beslissen over belangrijke besluiten voor de school. Medezeggenschap zorgt ervoor dat er draagvlak ontstaat voor besluiten die worden genomen, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en denkt kritisch-constructief mee met het bestuur. Toch zien we in de praktijk dat de medezeggenschap en andere vormen van meedoen niet altijd (goed) worden georganiseerd door de school. Bovendien zijn er nog veel onderwerpen waar de medezeggenschapsraad helaas instemmingsrecht heeft, zoals bij de vraag waar het geld heen moet wat de school van de overheid krijgt.

  Het is dan ook noodzakelijk om de rol van de medezeggenschapsraad te versterken en het normaal te maken dat personeel, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen serieus mee kunnen praten en denken over het schoolbeleid. De huidige regels willen we versterken, allereerst door de MR een instemmingsrecht op de begroting te geven en van verschillende onderwerpen waar de MR nu alleen advies over mag geven, een instemmingsrecht te maken. Maar ook door heldere regels af te spreken over hoe de MR gefaciliteerd wordt in tijd en geld, door organisaties die MR’s helpen met hun werk te ondersteunen en door ervoor te zorgen dat MR-leden voldoende kennis en kunde hebben om hun belangrijke werk te doen. Maar ook buiten de MR zijn er groepen ouders, personeelsleden en leerlingen die mee willen denken. Bijvoorbeeld in de vorm van een ouderraad, leerlingenraad of personeelsraad. Ook deze groepen verdienen steun vanuit de school en de overheid.


 • Onze standpunten

  • Verschillende adviesrechten van de medezeggenschapsraad (artikel 11 van de WMS) zien we graag omgezet worden naar instemmingsrechten van de MR, waaronder het adviesrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
  • Geen onderscheid meer in medezeggenschap tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De wet is voor alle MR’s hetzelfde.
  • Het is momenteel verplicht dat een ouderlid en personeelslid van de GMR in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder plaatsvinden, wat we ook graag zien voor het aanstellen van een directeur op schoolniveau.
  • Eén landelijke verkiezingsweek voor de medezeggenschapsraden in Nederland.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.