Medezeggenschap

De VOO zet zich in voor een stevigere positie van medezeggenschap op school. Dat doen we enerzijds door het aanbieden van onze cursussen, begeleiding en de helpdesk, maar ook door mee te denken over ontwikkelingen in het land.

Vanuit historisch oogpunt heeft de VOO – ontstaan in 1866 – al veel kunnen bereiken op gebied van medezeggenschap. Zo stond de VOO aan de wieg van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die onder meer regelt welke instemmings- en adviesbevoegdheden de WMS heeft.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van medezeggenschap.


 

  • Onze standpunten

    • Momenteel heeft het bijzonder onderwijs een uitzonderingspositie in de wet, waardoor medezeggenschap minder te zeggen kan hebben op die scholen. Daar willen we vanaf: alle MR-leden worden gelijk behandeld.
    • Één landelijke week waarin verkiezingen voor de medezeggenschap plaatsvinden.
    • Instemmingsrecht voor de MR op de begroting.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...