Medezeggenschap

De VOO zet zich in voor een stevigere positie van medezeggenschap op school. Dat doen we enerzijds door het aanbieden van onze cursussen, begeleiding en de helpdesk, maar ook door mee te denken over ontwikkelingen in het land.

Vanuit historisch oogpunt heeft de VOO – ontstaan in 1866 – al veel kunnen bereiken op gebied van medezeggenschap. Zo stond de VOO aan de wieg van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die onder meer regelt welke instemmings- en adviesbevoegdheden de WMS heeft.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van medezeggenschap.


 

  • Onze standpunten

    • Momenteel heeft het bijzonder onderwijs een uitzonderingspositie in de wet, waardoor medezeggenschap minder te zeggen kan hebben op die scholen. Daar willen we vanaf: alle MR-leden worden gelijk behandeld.
    • Één landelijke week waarin verkiezingen voor de medezeggenschap plaatsvinden.
    • Instemmingsrecht voor de MR op de begroting.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...