Medezeggenschap

De VOO zet zich in voor een stevigere positie van medezeggenschap op school. Dat doen we enerzijds door het aanbieden van onze cursussen, begeleiding en de helpdesk, maar ook door mee te denken over ontwikkelingen in het land.

Vanuit historisch oogpunt heeft de VOO – ontstaan in 1866 – al veel kunnen bereiken op gebied van medezeggenschap. Zo stond de VOO aan de wieg van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die onder meer regelt welke instemmings- en adviesbevoegdheden de WMS heeft.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van medezeggenschap.


 

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...