Actieve pluriformiteit en diversiteit

De VOO staat ervoor dat op school en in de samenleving verschillen tussen mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden. Kinderen zijn welkom hoogachtend hun achtergrond. Juist door kinderen van verschillende achtergronden samen te brengen kan van elkaar worden geleerd.

De vereniging zet zich dan ook van harte in om actieve pluriformiteit en diversiteit op scholen te bevorderen. Daarmee bedoelen we dat scholen een afspiegeling moeten zijn van de samenleving of van de buurt en op scholen aandacht is voor de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van kansengelijkheid.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...    Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...