Actieve pluriformiteit en diversiteit

De VOO staat ervoor dat op school en in de samenleving verschillen tussen mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden. Kinderen zijn welkom hoogachtend hun achtergrond. Juist door kinderen van verschillende achtergronden samen te brengen kan van elkaar worden geleerd.

De vereniging zet zich dan ook van harte in om actieve pluriformiteit en diversiteit op scholen te bevorderen. Daarmee bedoelen we dat scholen een afspiegeling moeten zijn van de samenleving of van de buurt en op scholen aandacht is voor de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen.

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op gebied van kansengelijkheid.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...