Nieuws

Gelijkwaardigheid – Vrijheid – Ontmoeting

Gepubliceerd op: dinsdag 9 juni 2020

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan Openbare scholen – waar verhalen samenkomen versterken ze de identiteit van het openbaar onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben alle informatie over de nieuwe kernwaarden gebundeld op de website www.openbaaronderwijs.nu Daar staan ook tools, werkvormen en lesbrieven.

Met de nieuwe kernwaarden versterken de openbare scholen hun profilering. Bovendien dragen de kernwaarden bij aan het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. Ze zijn voor openbare scholen als het ware een leidraad bij hun handelen.

Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO): ‘We merken soms dat er onduidelijkheid bestaat over wat een openbare school precies is. Dat die neutraal zou zijn of geen waarden zou hebben. Niets is minder waar! De nieuwe kernwaarden maken duidelijk dat het openbaar onderwijs een krachtige identiteit heeft. Openbare scholen zorgen ervoor dat echt álle kinderen welkom zijn en dat zij sámen leren, ook van hun verschillende achtergronden.
De kernwaarden kunnen openbare scholen helpen bij het maken van keuzes. Soms worstelen ze bijvoorbeeld met het vieren van religieuze feesten, terwijl dat juist heel goed past bij de diversiteit van het openbaar onderwijs en bij gelijkwaardigheid en wederzijds respect.’

Dit betekenen de kernwaarden

Gelijkwaardigheid: op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en de eigen stem laten horen. We leren zelfstandig en kritisch denken. We nemen verantwoordelijkheid en houden rekening met de vrijheid van de ander. Daarom besteden we juist aandacht aan de diversiteit aan levensbeschouwingen in onze samenleving en burgerschapsvorming.

Ontmoeting: Op de openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de wereld.

In de slogan Openbare scholen – waar verhalen samenkomen komen de drie kernwaarden tot hun recht. Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB: ‘Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit de vrijheid om te mogen zijn wie jij bent, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. Het laat heel mooi zien dat openbare scholen van en voor iedereen in onze samenleving zijn. De openbare school is de democratische samenleving in het klein.’

Oorspronkelijk stond de lancering van de kernwaarden gepland op woensdag 18 maart tijdens het congres Wat is jouw verhaal?, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dit congres staat nu onder voorbehoud gepland voor 4 november in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Teegelbeckers: ‘We hebben er bewust voor gekozen om de kernwaarden nu te lanceren. Scholen zijn natuurlijk druk, maar de kernwaarden kunnen juist ook in deze tijd richting en inhoud geven aan het openbaar onderwijs, ook als het deels op afstand is. De kernwaarden kunnen bovendien een waardevolle toevoeging zijn aan het onderwijsbeleid voor het komende schooljaar.’

Website met achtergronden en hulpmiddelen

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staan tools, werkvormen en lesbrieven om met de kernwaarden aan de slag te gaan. Deze gratis online materialen zijn bedoeld voor leerkrachten en docenten, schoolleiders, directeuren, bestuurders, ouders en leerlingen.

De kernwaarden zijn onder regie van VOS/ABB en de VOO tot stand gekomen in samenwerking met schoolbestuurders, andere betrokkenen binnen het openbaar onderwijs en verschillende experts. De kernwaarden sluiten nadrukkelijk aan bij democratische waarden van onze samenleving en de wettelijke opdracht van het openbaar onderwijs om actief-pluriform te zijn.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.