Nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

Gepubliceerd op: dinsdag 9 juni, 2020

Drie woorden: Gelijkwaardigheid, Vrijheid, Ontmoeting

Drie woorden die de nieuwe kernwaarden vormen van het openbaar onderwijs. En daar hebben collega’s van de VOO en VOS/ABB samen met honderden leerkrachten, ouders, bestuurders en wetenschappers, ruim anderhalf jaar over gedaan.

Drie woorden slechts. Je zou makkelijk het idee kunnen krijgen dat het weinig voorstelt. Want wat zijn nou drie woorden? Maar dan doe je de nieuwe kernwaarden tekort.

Wat willen we zijn? Wat kenmerkt ons als openbaar onderwijs nu? Hoe merken kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving van de school dat het om een openbare school gaat? Dat zijn vragen waar elke leerkracht, directeur en bestuurder over zou moeten nadenken en de nieuwe kernwaarden geven houvast bij het beantwoorden van deze vragen.

Op een openbare school is iedereen welkom en worden verschillen, of die nu gaan over cultuur, talenten, overtuigingen, of interesses, positief gewaardeerd. Dat is wat anders dan dat die worden gedoogd. Een openbare school besteedt proactief aandacht aan die verschillen, zodat kinderen leren hoe iedereen anders is. En dat zij zelf kunnen zijn of worden wie zij willen zijn. De school is immers een van de belangrijkste
plekken waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen , als ook hun mens- en maatschappijbeeld. Voorwaar dus geen geringe opgaaf.

Hoe doe je dat dan op een openbare school? De conclusie zal altijd zijn dat er geen pasklare antwoorden zijn. Maar je moet het altijd blijven hebben over de vragen. En die kunnen velerlei zijn:

  • Nemen we een momentje stilte in acht voordat we gaan eten?
  • Is onze school een democratische minimaatschappij? En waar blijkt dat dan uit?
  • Nemen we onze leerlingen wel echt serieus?
  • Staan we toe dat ouders hun kinderen niet laten deelnemen aan bepaalde activiteiten, omdat ze daar vanuit hun geloof bezwaar tegen hebben?

Ik hoop dat de nieuwe kernwaarden, en vooral ook de bijhorende toelichting en tools, houvast kunnen geven, maar ook tot inspiratie kunnen dienen voor iedereen die er elke dag hard aan werkt om van de openbare school een prachtige plek te maken, waar iedereen niet alleen waarachtig welkom is, maar zich ook werkelijk welkom voelt.

Marco Frijlink,
Voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs

N.B.: Alle informatie over de nieuwe kernwaarden, maar ook lesmethoden en andere hulpmiddelen om er zelf mee aan de slag te gaan, vindt u op openbaaronderwijs.nu

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...