Nieuws

Kernwaardencongres definitief geannuleerd

Gepubliceerd op: woensdag 11 maart 2020

Het kernwaardencongres en het Kindercongres – die beide op 4 november zouden plaatsvinden – kunnen vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben besloten de evenementen definitief te cancelen. De kernwaarden van het openbaar onderwijs zullen nu onder andere via het portaal www.openbaaronderwijs.nu en social media verder onder de aandacht worden gebracht.

Het congres zou oorspronkelijk op 18 maart plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het plan was om op die dag de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – te lanceren. Dat kon op 18 maart niet doorgaan vanwege de plotselinge coronalockdown. Besloten werd het congres te verzetten naar 4 november, in de hoop dat de coronacrisis dan voorbij zou zijn. Nu het aantal coronabesmettingen echter weer toeneemt, is het wederom niet haalbaar om het te laten plaatsvinden.

Besloten is om het niet opnieuw te verzetten, maar om de nieuwe kernwaarden onder meer via het portaal www.openbaaronderwijs.nu en social media breed onder de aandacht te brengen. Onderdelen van het congres zullen dus op digitale wijze uitgebreid worden belicht. Ook op de website www.vosabb.nl zal dit gebeuren. Bovendien zal VOS/ABB in het eigen magazine Naar School! de kernwaarden uitgebreid in de schijnwerpers blijven plaatsen.

Iedereen die zich had aangemeld voor het kernwaardencongres, heeft bericht gekregen dat het niet doorgaat. Ook de deelnemers van het Kindercongres zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Marco Frijlink, directeur-bestuurder VOO
Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).