Nieuws

Bareld de Vries

Gepubliceerd op: maandag 11 oktober 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Surhuisterveen, waar hij woonde. Dat blijkt vooral uit zijn inzet voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in de provincie Friesland en landelijk.

Bareld de Vries
Bareld de Vries voor zijn klas in 1978. Foto uit het boek ‘Geschiedenis van het onderwijs in Grou’.

Bareld was vele jaren voorzitter van het VOO-provinciaal bestuur Friesland, waarin hij zich inzette voor het openbaar onderwijs in de gehele provincie. Daarnaast was hij ruim tien jaar lid van het VOO-hoofdbestuur. Het hoofdbestuur profiteerde van zijn kennis van, zijn betrokkenheid bij én zijn bevlogenheid voor het openbaar onderwijs. 

Bareld was wat je noemt een wijs man. Ogenschijnlijk de rust zelve, maar wanneer ‘zijn’ openbaar onderwijs in het gedrang kwam door maatregelen van de overheid of anderszins, dus als het er op aankwam, ontpopte hij zich als een vasthoudende pleitbezorger met grote invloed op het verenigingsbeleid ter zake.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.