Nieuws

Bareld de Vries

Gepubliceerd op: maandag 11 oktober 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Surhuisterveen, waar hij woonde. Dat blijkt vooral uit zijn inzet voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in de provincie Friesland en landelijk.

Bareld de Vries
Bareld de Vries voor zijn klas in 1978. Foto uit het boek ‘Geschiedenis van het onderwijs in Grou’.

Bareld was vele jaren voorzitter van het VOO-provinciaal bestuur Friesland, waarin hij zich inzette voor het openbaar onderwijs in de gehele provincie. Daarnaast was hij ruim tien jaar lid van het VOO-hoofdbestuur. Het hoofdbestuur profiteerde van zijn kennis van, zijn betrokkenheid bij én zijn bevlogenheid voor het openbaar onderwijs. 

Bareld was wat je noemt een wijs man. Ogenschijnlijk de rust zelve, maar wanneer ‘zijn’ openbaar onderwijs in het gedrang kwam door maatregelen van de overheid of anderszins, dus als het er op aankwam, ontpopte hij zich als een vasthoudende pleitbezorger met grote invloed op het verenigingsbeleid ter zake.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).