Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is het onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Er zijn drie verschillende typen mbo’s (Roc’s, Aoc’s en vakscholen) en vier niveaus: Entreeopleiding, niveau 2, niveau 3 en niveau 4. Lees hier meer over de inrichting van het mbo.


Een opleiding op mbo-niveau wordt voornamelijk gevolgd door studenten die een vmbo-diploma hebben. Afhankelijk van de vmbo-richting is er toegang tot een ander niveau. Zo kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs doorstromen naar de entreeopleiding (niveau 1), vmbo-bb leerlingen naar niveau 2, vmbo-kb naar niveau 2 of 3, vmbo-gl naar niveau 2 of 3 en vmbo-tl naar niveau 4.

 • Niveau 1 (entreeopleiding)

  Een mbo-opleiding op niveau 1 (ook wel entreeopleiding genoemd) duurt één jaar. Studenten worden tijdens deze opleiding voorbereidt op de arbeidsmarkt of op een doorstroming naar een opleiding op het niveau mbo-2. Vaak is dit niveau er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding of van het praktijkonderwijs.

  • Vooropleiding: geen, praktijkonderwijs
  • Vervolg: arbeidsmarkt, mbo-2

 • Niveau 2 (basisberoepsopleiding)

  Een mbo-opleiding op niveau 2 (ook wel basisberoepsopleiding genoemd) duurt één tot twee jaar. Studenten leren tijdens een niveau 2 opleiding hoe zij uitvoerende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit gaat bijvoorbeeld om een kapper of een autotechnicus.

  • Vooropleiding: vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl, mbo-1
  • Vervolg: arbeidsmarkt, mbo-3

 • Niveau 3 (vakopleiding)

  Een mbo-opleiding op niveau 3 (ook wel vakopleiding genoemd) duurt twee tot drie jaar. Studenten leren tijdens een niveau 3 opleiding werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, vaak met een algemeen kader meegegeven vanuit een leidinggevende. Het betreft hier beroepen als verzorgende of eerste monteur. Na het behalen van een diploma op dit niveau is het mogelijk een specialistenopleiding te doen met een duur van één jaar.

  • Vooropleiding: vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl, havo, mbo-2
  • Vervolg: arbeidsmarkt, specialistenopleiding

 • NIveau 4 (middenkaderopleiding)

  Een mbo-opleiding op niveau 4 (ook wel middenkaderopleiding genoemd) duurt drie jaar. Studenten die een opleiding op dit niveau volgen leren om werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Studenten die een mbo-4 opleiding hebben afgerond komen vaak te werken bij zelfstandige beroepen in het middenkader, zoals filiaalbeheerder of verpleegkundige. Ook kunnen studenten met een mbo-4 diploma studeren in het hoger onderwijs, aan een hogeschool.

  • Vooropleiding: vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl, havo, mbo-2, mbo-3 (BOL of BBL)
  • Vervolg: arbeidsmarkt, hbo

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...