Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Reglementencheck

De VOO biedt (G)MR’s de mogelijkheid om hun reglementen op te sturen en door VOO-experts te laten beoordelen. Met de Reglementencheck van de VOO weet u zeker dat de belangrijkste documenten compleet zijn en voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.

Een medezeggenschapsraad heeft een tweetal documenten waar belangrijke afspraken in staan opgenomen. In het medezeggenschapsreglement maakt de (G)MR afspraken met het bevoegd gezag over onder meer de zittingsduur, de reactietermijn en de organisatie van verkiezingen. In het huishoudelijk reglement maakt de MR interne afspraken over onder meer de taken van de leden van het dagelijks bestuur en de stemprocedures. Het is van belang om deze afspraken goed op papier te zetten. Dat zorgt voor helderheid en voorkomt discussie over wat de juiste procedures zijn.

Met de VOO Reglementencheck heeft uw (G)MR de mogelijkheid om deze twee documenten op te sturen en door een VOO-expert te laten beoordelen. De expert zal bekijken of de documenten in lijn zijn met de actuele wet- en regelgeving en zal waar nodig wijzigingen voorstellen of discussiepunten aandragen. Naast deze twee reglementen bieden we ook de mogelijkheid om de link naar de (G)MR-pagina op de website van de school of organisatie op te sturen. De expert zal suggesties doen om de pagina te verbeteren. Voor deze dienst brengen we een bescheiden bedrag in rekening.


 • Hoe werkt de Reglementencheck?

  Stap 1: De (G)MR besluit de Reglementencheck aan te vragen en vult het formulier in.

  Elke (G)MR kan zelfstandig besluiten om de Reglementencheck aan te vragen. Via het onderstaande formulier kunt u de gegevens van uw (G)MR en uw eigen gegevens invullen. U stuurt gelijk de benodigde documenten en url mee. Bij het invullen van het formulier kunt u dus direct het medezeggenschapsreglement, het huishoudelijk reglement en de link naar de (G)MR-pagina uploaden. Indien u specifieke vragen voor ons heeft, kunt u deze meesturen bij de desbetreffende vraag in het formulier.

  Zodra uw aanvraag is verstuurd, zorgen wij ervoor dat de factuur naar het factuuradres wordt verzonden. Voor (G)MR’s die een VOO-Basis of VOO-Volledig lidmaatschap van de VOO hebben, geldt dat de reglementencheck eens per twee jaar gratis is.

  Stap 2: Wij gaan aan de slag

  Zodra we de bestanden en de url hebben ontvangen, gaan we voor u aan de slag. We checken de documenten op de volgende onderdelen:

  1. Voldoen de afspraken aan de (minimale) wettelijke vereisten?
  2. Zijn afspraken duidelijk genoeg opgenomen, of dienen bepaalde zaken duidelijker te worden opgeschreven?
  3. Missen er afspraken waarvan aan te raden is om deze op te nemen in een van de reglementen?
  4. Zijn er bepaalde afspraken opgenomen die ter discussie kunnen worden gesteld/herzien kunnen worden?
  5. Zijn er andere belangrijke opmerkingen te maken over de toegezonden documenen?

  Stap 3: We sturen u de bestanden terug

  We zullen onze opmerkingen en vragen in de bestanden opnemen en sturen deze bestanden per e-mail naar u terug, samen met de opmerkingen over de (G)MR-pagina. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, kunt u contact opnemen met de adviseur die de check heeft uitgevoerd.

Aanvraagformulier reglementencheck

"*" geeft vereiste velden aan

A. Wat zijn uw gegevens?

2. Wat is uw e-mailadres?*
 

B. Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

Dit zijn de factuurgegevens van uw school/organisatie, zodat we daar de factuur naartoe kunnen zenden.
6. Wat is het adres van uw school/organisatie?*
 

C. Wat zijn uw wensen?

7. Heeft uw (G)MR een VOO-lidmaatschap?*
Indien uw (G)MR een VOO-Basis of VOO-Volledig lidmaatschap heeft, kunt u de Reglementencheck eens per twee jaar gratis aanvragen.
Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram
Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy

Kosten Reglementencheck

 • Leden: €381,23
 • Niet-leden: €448,50

Op grond van artikel 28 lid 2 WMS heeft de (G)MR het recht om alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten vergoed te krijgen. De Reglementencheck valt ook onder deze kosten. U hoeft alleen een e-mail te sturen naar het bevoegd gezag met daarin opgenomen de hoogte van de kosten en de reden voor het maken van de kosten. Toestemming vragen is niet nodig.


Heeft u een vraag over de Reglementenchcek? Neem dan contact op met VOO-beleidsadviseur Bram Buskoop via [email protected].

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).