Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage is écht vrijwillig

Gepubliceerd op: maandag 13 februari 2023

Regelmatig krijgen we bij onze helpdesk vragen over de vrijwillige ouderbijdrage. Vaak is er onduidelijkheid over de wetgeving of worden regels niet goed nageleefd. De bijdrage moet echt vrijwillig zijn en in alle communicatie richting ouders moet dat duidelijk worden aangegeven. Activiteiten moeten voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Niemand mag worden uitgesloten omdat de ouderbijdrage niet is betaald. Dat geldt ook voor activiteiten die ouderraden organiseren. De regels gelden namelijk voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag worden georganiseerd. Voor schoolreisjes, maar ook voor dure activiteiten als buitenlandse reizen of tweetalig onderwijs.

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de hoogte en de bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage (artikel 13 lid 1c en artikel 14 lid 1c WMS). De schoolleiding moet ervoor zorgen dat de ouderbijdrage op een correcte wijze wordt geïnd en besteed en dat de oudergeleding van de MR gebruik kan maken van haar instemmingsrecht. Wijzigingen van de hoogte of bestedingsdoelen van de ouderbijdrage moet de schoolleiding ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorleggen.

Meer weten over de vrijwillige ouderbijdrage?

 • Hennie Zwart

  • 13 februari 2023

  Gelijke kansen? Prima, maar regel het dan ook! Zorg ervoor dat het ministerie €100, per kind per jaar aan de MR geeft zodat er voldoende geld is voor activiteiten en schoolreisjes. Nu moeten we gaan bedelen om de gelden bijeen te krijgen.

  • Eddy Habben Jansen

   • 14 februari 2023

   Op veel scholen staan activiteiten onder druk omdat de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage teruglopen. Bovendien zijn er grote verschillen tussen scholen. De VOO pleit daarom ook voor afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage en het toevoegen van extra middelen voor activiteiten aan de lumpsum. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen over het stellen van een maximum aan de vrijwillige ouderbijdrage. De minister komt voor de zomer met een reactie daarop. Tegelijkertijd blijven we informatie geven over de regels zoals ze nu zijn. Overigens zijn er ook schoolbesturen die al hebben gekozen voor afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage en het betalen van activiteiten vanuit de lumpsum. Ook zijn er stichtingen die een bepaald budget per leerling garanderen en het bedrag aanvullen als er te weinig binnenkomt.

Comments are closed.

Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy

Ouderraad Start

Ouderraad Start is dé standaard basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.