Nieuws

Mondkapjesplicht onderwijs per 1 december

Gepubliceerd op: woensdag 25 november 2020

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht op middelbare scholen. Op basisscholen blijft het alleen een advies. Als een directie/bestuur een mondkapjesplicht wil invoeren op de basisschool, geldt een instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad (MR).

Om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan, wil het kabinet een mondkapjesplicht invoeren in het onderwijs. Het basisonderwijs krijgt geen mondkapjesplicht. De kans op besmetting zou daar veel lager zijn, aldus het kabinet.

Mondkapjes in het voortgezet onderwijs

Omdat er een landelijke mondkapjesplicht komt voor ook alle middelbare scholen, betekent dit dan een school geen eigen beleid meer kan maken hierbij. De MR heeft dan ook geen instemmingsrecht meer met betrekking tot de mondkapjesplicht.

Toen er nog geen sprake was van een landelijke verplichting had de (G)MR een instemmingsrecht, omdat het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid wijzigt (artikel 10 lid 1e WMS). Als er sprake is van aanvullende veiligheidsmaatregelen op school, geldt het instemmingsrecht wel.

Mondkapjes in het basisonderwijs

Voor het basisonderwijs geldt geen landelijke mondkapjesplicht vanaf 1 december. Dit betekent dat wanneer een directie op school of een bestuur voor de hele stichting een verplichting wil invoeren, de (G)MR een instemmingsrecht heeft en behoud. Er vindt dan namelijk een wijziging van schoolbeleid plaats, waarbij een mondkapje voor de specifieke school of stichting wordt verplicht door het bevoegd gezag (artikel 10 lid 1e WMS).

Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag ertoe besluit een mondkapjesplicht in te voeren voor de hele stichting. In dat geval heeft de GMR als geheel een instemmingsrecht. Geldt een mondkapjesplicht alleen voor één specifieke school, dan heeft de MR een instemmingsrecht.

Vragen over medezeggenschap en onderwijs?

Is uw MR lid van de VOO en heeft u een vraag over mondkapjes op school. Neem dan contact op met de VOO Helpdesk. Ook voor andere vragen kunnen VOO-leden elke dag bij onze helpdesk terecht. Is uw MR nog geen lid? Word dan lid van de VOO!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.