Advies of instemming van MR ook tijdens coronacrisis verplicht

Gepubliceerd op: dinsdag 28 april, 2020

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een brief gestuurd aan de Kamercommissie Onderwijs. Hierin vragen zij de minister duidelijk te laten maken dat de Wet Medezeggenschap op Scholen onverkort van toepassing is.

De Kamercommissie Onderwijs heeft verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de VOO, gevraagd om input voor het notaoverleg dat zij op 29 april voert met de ministers Slob en Van Engelshoven. De VOO heeft ervoor gekozen om te verwijzen naar de brief die de gezamenlijke ouderorganisaties al eerder zonden naar minister en Kamer en aandacht te vragen voor één extra punt: de positie van de medezeggenschap. De laatste tijd krijgen we namelijk teveel signalen dat medezeggenschapsraden niet serieus worden genomen bij het nemen van de beslissingen die nu voorliggen.

Minister-president Rutte én minister Slob hebben gelukkig publiekelijk opgeroepen om constructief met de MR samen te werken. En dat is ook nodig. Ook in deze tijden is voor veel beslissingen een advies of instemming van de MR verplicht (1). Waar medezeggenschapsraden zich constructief en meewerkend opstellen, past het niet dat bestuurders aangeven op dit moment de meerwaarde van overleg met de GMR niet in te zien.

Lees de brief

1 Zie voor een overzicht van de relevante wetgeving: https://voo.nl/nieuws/advies-voor-de-gmr-op-de-plannen-na-heropening

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...