Nieuws

Dringend advies mondkapje op scholen

Gepubliceerd op: vrijdag 2 oktober 2020

Het kabinet heeft het dringende advies gegeven om op scholen een mondkapje te dragen, zoals op de gang en tijdens pauzes. Maar wat als een school dit verplicht wil stellen? Lees er hier meer over.

Vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen heeft de overheid deze week extra maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Voor het voortgezet onderwijs heeft het kabinet het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen op plekken waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd. Dit advies geldt niet voor in het klaslokaal, maar wel op de gangen en tijdens de pauzes.

Mondkapjesplicht op scholen

Als scholen dit willen kunnen zij de personeelsleden, ouders en leerlingen in de school verplichten een mondkapje te dragen. Als de school een dergelijke verplichting wil invoeren, is het van belang dit weloverwogen te doen en hier eenduidig over te communiceren naar alle betrokkenen.

Het invoeren van een mondkapjesplicht valt onder het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van de school. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een instemmingsrecht als dit beleid gewijzigd wordt (artikel 10 lid 1e WMS). Als de directeur van de school een mondkapjesplicht wil invoeren, moet de MR hier dus eerst mee instemmen.

Betrekken van de MR

De MR-leden moeten de tijd hebben om te bepalen of zij het eens zijn met een eventuele mondkapjesplicht. Het verdient daarom aanbeveling dat de directeur de MR zo snel mogelijk betrekt als hier plannen voor zijn. De MR kan ook zelf aan de directie vragen of een dergelijke verplichting wordt overwogen. Of wellicht dat de MR dit onderwerp ook zelf wil bespreken tijdens een vergadering.

Heeft u een vraag over het nieuwe advies van het kabinet of over de rechten van de MR? Als VOO-lid kunt u gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk, via [email protected] of via het telefoonnummer 036 – 711 61 78.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Elles Verschoor
Cursusleider en adviseur

Elles Verschoor is cursusleider bij de VOO en verzorgt cursussen voor MR’s, ouderraden en tussenschoolse opvang.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Wie per 2024-2025 met de pabo of een tweedegraads lerarenopleiding wil starten, betaalt de eerste twee jaar weer het volledig wettelijk collegegeld. VOO-beleidsadviseur Bram Buskoop: "dit plan is zeer onwenselijk voor het onderwijs en pijnlijk voor iedereen die hard werkt aan het bestrijden van het lerarentekort." De VOO roept Tweede Kamerleden op om dit plan niet goed te keuren en voorstellen in te dienen om lerarenopleidingen financieel een stuk aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere hbo- en wo-studies.