Nieuws

Fusies: als MR moet je ondersteuning inschakelen!

Gepubliceerd op: vrijdag 2 juli 2021

Als MR maak je in de regel maar één keer een fusie mee en dus hebben de leden dat nog nooit eerder meegemaakt. 

Vrijdagmiddag 13:00 uur. Telefoon.

“Met de MR van OBS X. Wij gaan fuseren met de christelijke school Y. Komende dinsdag moeten we instemmen met de Fusie Effect Rapportage. Kunnen jullie met ons meekijken of in de nieuwe school het openbare karakter wel voldoende is gewaarborgd?”
VOO: “Het is wel een beetje kort dag, maar dit is belangrijk dus we zullen er dit weekend aan werken.”
MR: “Wat zijn de kosten?”
VOO: “€ 687,50. Vriendenprijs. Zoals gezegd, wij vinden dit ook belangrijk.”
MR: “Oh, zo duur? Laat dan maar zitten.”

Hulp bij een oplossing voor beide partijen

Er zijn veel dingen die je als MR zelf kunt. Sterker nog, de meeste dingen zou je zelf moeten kunnen en als je ze niet kunt dan is het verstandig om trainingen te volgen tot je ze wel zelf kunt. Soms zijn dingen een beetje onduidelijk. Hoe moet je een regel interpreteren? Is er jurisprudentie die in dit specifieke geval relevant is? Dan kun je -als je lid bent- de helpdesk bellen van de VOO, van een vakbond. Nog een stap verder gaat de situatie waarin je als MR een verschil van mening hebt met het bevoegd gezag, bijvoorbeeld over aanpassing van de schooltijden. Dan is het vaak verstandig een adviseur in te schakelen. Wij helpen in dit soort situaties geregeld mee. Dan gaan we er niet met een gestrekt been in, maar proberen we te zorgen dat de regels worden nageleefd en dat er een oplossing komt waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

De belangen zijn groot

Als je als MR te maken krijgt met een fusie moet je daar allemaal niet over nadenken. Dan móét je externe deskundigheid inschakelen, want die heb je zelf als MR per definitie niet in huis. Als MR maak je in de regel maar één keer een fusie mee en dus hebben de leden dat nog nooit eerder meegemaakt. De regels die van toepassing zijn, zijn uitgebreid en ingewikkeld én de belangen zijn ontzettend groot en als het niet goed gaat heb je geen speelruimte om te corrigeren. Het moet in een keer goed gaan. Als MR heb je er recht op deze ondersteuning in te schakelen. Op grond van artikel 28 lid 2 WMS is het bevoegd gezag verplicht deze kosten te vergoeden.

Dus: als je als MR hoort van fusieplannen van je bevoegd gezag, wacht geen dag, maar neem contact op. Met ons, met een vakbond, desnoods met een commerciële partij, maar verzeker je er hoe dan ook van dat de beslissingen die je gaat nemen door een deskundige worden getoetst, dat je de goede vragen gaat stellen en dat je de regels goed toepast. Niet voor jezelf, maar omdat je het verplicht ben aan alle belanghebbenden van de school! 

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).