Nieuws

Brief van ouderorganisaties naar Kamercommissie

Gepubliceerd op: donderdag 18 juni 2020

Deze week spraken onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer opnieuw met de minister over de stand van zaken in het onderwijs met oog op de coronacrisis. Verschillende ouderorganisaties hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de Kamercommissie om een aantal zaken die zij belangrijk vinden onder de aandacht te brengen.

Naast belangrijke onderwerpen als aandacht voor kwetsbare kinderen en kansengelijkheid, legde de VOO nadruk op twee andere zaken, namelijk medezeggenschap in coronatijd en een andere kijk op onderwijs, afstandsonderwijs en thuiszitters.

Medezeggenschap in coronatijd

De coronatijd is ook vanuit het oogpunt van het besturen van scholen een bijzondere tijd. Besluiten konden niet genomen worden binnen de wettelijke termijn, dat lag voor de hand. Maar er was en is geen reden om de medezeggenschap niet te betrekken bij de onderwerpen waar zij wettelijk gezien advies- of zelfs instemmingsrecht over hebben.

Uit onderzoek van de VOO onder 403 respondenten blijkt, dat de besluitvorming in 24% van de gevallen niet goed gaat. “In onze adviespraktijken houden we onze eigen achterbannen voor dat het een bijzondere situatie is. Scholen hebben hier ook geen ervaring mee. Er wordt om extra begrip van de medezeggenschapsraden gevraagd. Mede ook gezien de snelheid waarmee gewerkt moest worden. Nu we verderop zijn in de tijd, mag van schoolbesturen verwacht worden de medezeggenschapsprocedures beter te kunnen hanteren.” Aldus de VOO.

De ouderorganisaties vinden dat vanaf het komende schooljaar de medezeggenschapsprocedures en de rechten en plichten van medezeggenschapsraden weer volledig van toepassing moeten zijn. Zij vragen de minister om scholen daartoe op te roepen en daarop toe te zien.

Andere kijk op afstandsonderwijs

In het licht van de positieve ervaringen die de afgelopen periode zijn opgedaan, willen de ouderorganisaties de minister en de Tweede Kamer oproepen, om tot een hernieuwde visie te komen op de leerlingen die niet kunnen meedraaien in het ‘reguliere’ onderwijssysteem. De zogenoemde thuiszitters.

Van passend onderwijs is in elk geval niet genoeg terecht gekomen vanuit het perspectief ‘alle kinderen goed onderwijs’. Het aantal thuiszitters is sinds de invoering van passend onderwijs gestegen met zo’n 20%. De afgelopen periode is gebleken dat thuisonderwijs (juist) voor deze kinderen mogelijk was en tot mooie resultaten leidde. Nu de rust enigszins lijkt weergekeerd, zien de ouderorganisaties de PO- en de VO-raad meteen weer in oude reflexen schieten. De organisaties zouden echter willen zien dat deze ervaringen positief opgepakt worden. Er zitten ruim 5000 kinderen structureel thuis. Gebruik de kennis en ervaring van de afgelopen periode om ook die kinderen vanaf nu, op deze of vergelijkbare wijze, onderwijs te geven.

De brief naar de Kamercommissie is opgesteld door Ouders van Waarde, Reformatorische Oudervereniging en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Lees de hele brief.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.