Brief van ouderorganisaties naar minister Slob

Gepubliceerd op: maandag 20 april, 2020

Ouderorganisaties hebben een brief gestuurd naar minister Slob. In deze brief brengen zij punten onder de aandacht betreffende de aanpak in het onderwijs rondom de coronacrisis. Reden voor deze brief zijn zorgelijke signalen van ouders.

De brief is inclusief de Vereniging Openbaar Onderwijs door tien ouderorganisaties ondertekend. Er is onder de ouderorganisaties vooral veel waardering voor de wijze waarop de scholen snel hebben omgeschakeld en in staat zijn gebleken ook in deze bijzondere, nieuwe omstandigheden, het onderwijs doorgang te laten vinden. Tegelijk bereiken de ouderorganisaties ook geluiden die aandacht verdienen en die hebben zij nu op een rij gezet.

“We hebben met alle betrokken ouderorganisaties geïnventariseerd welke onderwerpen de komende tijd aandacht verdienen en die onder de aandacht van de minister gebracht. Daarnaast bieden we aan om mee te denken en te helpen bij het komen tot oplossingen. Deze tijd vraagt om effectieve samenwerking. Het is mooi om te zien dat al deze organisaties elkaar dan weten te vinden.”, aldus Marco Frijlink, voorzitter van De Vereniging Openbaar Onderwijs.

Zo vragen de organisaties onder andere aandacht voor de versterking van de driehoek ouder-school-kind, de sociaal-emotionele gevolgen van afstandsonderwijs, ouders die het moeilijk hebben en roepen zij op de ouders te betrekken bij het maken van plannen over een mogelijke (gedeeltelijke) heropening van de scholen.

Lees de brief.
Tips voor afstandsonderwijs vindt u hier.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...