Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is een van de belangrijkste stukken wetgeving voor een school. Hier vindt u de gehele tekst van de WVO.

Wat is de WVO?

De WVO regelt zaken in het voortgezet onderwijs.

Artikel 42 WVO beschrijft het ‘karakter openbaar onderwijs’:

1 Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

2 Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing.

3 Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...