Wettelijk

Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

Lees hier meer over de WPO, die de belangrijkste zaken in het primair onderwijs regelt.

Meer informatie
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Lees hier meer over de WPO, die de belangrijkste zaken in het voortgezet onderwijs regelt.

Meer informatie
Wet op Expertisecentra (WEC)

Lees hier meer over de WPO, die de belangrijkste zaken in het speciaal (voortgezet)onderwijs regelt.

Meer informatie
Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

Lees hier meer over het IVRK, die de internationaal erkende rechten van het kind regelt.

Meer informatie
Artikel 23

Lees hier meer over artikel 23 van de Grondwet, die de overheidszorg voor onderwijs en de vrijheid van onderwijs regelt.

Meer informatie
Onderwijsinspectie

Lees hier meer over de Onderwijsinspectie, die het landelijk toezicht op onderwijs in Nederland regelt.

Meer informatie
Privacy

Lees hier meer over landelijke privacywetgeving voor de school, die steeds strikter wordt.

Meer informatie

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...