Wettelijk

Wet medezeggenschap op scholen (WMS)

Meer informatie
Wet op het primair onderwijs (WPO)

Lees hier meer over de WPO, die de belangrijkste zaken in het primair onderwijs regelt.

Meer informatie
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Lees hier meer over de WVO, die de belangrijkste zaken in het voortgezet onderwijs regelt.

Meer informatie
Wet op de expertisecentra (WEC)

Lees hier meer over de WEC, die de belangrijkste zaken in het speciaal (voortgezet)onderwijs regelt.

Meer informatie
Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

Lees hier meer over het IVRK, die de internationaal erkende rechten van het kind regelt.

Meer informatie
Artikel 23

Lees hier meer over artikel 23 van de Grondwet, die de overheidszorg voor onderwijs en de vrijheid van onderwijs regelt.

Meer informatie
Onderwijsinspectie

Lees hier meer over de Onderwijsinspectie, die het landelijk toezicht op onderwijs in Nederland regelt.

Meer informatie
Privacy

Lees hier meer over landelijke privacywetgeving voor de school, die steeds strikter wordt.

Meer informatie

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...