Veiligheid

Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Deze persoon brengt jaarlijks verslag uit aan het bevoegd gezag. In dit verslag staat onder meer welke concrete activiteiten ondernomen zijn t.b.v. werkzaamheden en een overzicht van het aantal meldingen/klachten uitgezet per categorie. School & Veiligheid heeft een voorbeeld voor een jaarverslag ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon en de MR

De MR kan op basis van artikel 8 lid 1 WMS het jaarverslag van de vertrouwenspersoon opvragen bij het bevoegd gezag en deze agenderen in de overlegvergadering. Zo kunnen het bevoegd gezag en de MR gezamenlijk overleg voeren over de inhoud van het verslag.

Kijk voor meer informatie over vertrouwenspersonen op de website van School & Veiligheid.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...