Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarmee een persoon aantoont dat hij of zij goed gedrag vertoont en daarom geschikt kan zijn voor een bepaalde functie. Maar wanneer is deze verklaring in het onderwijs verplicht?

Verplichte VOG

Er zijn een aantal groepen waarvoor een VOG wettelijk verplicht is. Dit is in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor:

  • leraren;
  • directeuren en rectoren;
  • onderwijsondersteunende functionarissen;
  • externe leraren;
  • externe onderwijsondersteunende functionarissen;
  • Leraren in Opleiding (LIO’s) en Onderwijsassistentenin Opleiding, die met een leerarbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd, en
  • overblijfmedewerkers.

Verdere voorwaarden

Een VOG dient niet ouder te zijn dan zes maanden wanneer deze wordt overlegd. Voor overblijfmedewerkers geldt een termijn van twee maanden. De VOG dient tevens het originele document te zijn en de werkgever dient dit op echtheid te controleren.

Bekijk meer informatie over de VOG op de website van de Stichting School en Veiligheid.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...