Medisch handelen

De school heeft een zorgplicht naar alle leerlingen. Dit betekent dat de school beleid moet hebben om de veiligheid en gezondheid van leerlingen te waarborgen. Daarnaast kan het altijd nodig zijn om medisch te handelen op school.


Wat wordt bedoeld met medisch handelen?

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen. Ook de schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken.


Hoe om te gaan met medisch handelen op school?

Medische handelingen mogen alleen worden gedaan door gekwalificeerde personen. Bijvoorbeeld door een EHBO-cursus afgerond te hebben, een BHV-cursus te hebben gedaan of anderszins aantoonbaar te kunnen maken dat de persoon gekwalificeerd is. Het is daarom ook verplicht dat er op elke school personen aanwezig zijn die medische handelingen mogen verrichten. Een lijst met welke handelingen voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor hebben geleerd is bij Bestanden te vinden.

Het is ook van belang dat er op school protocollen zijn wat te doen, bijvoorbeeld als kinderen hoofdpijn krijgen (geef je ze medicatie of stuur je ze naar huis), misselijk worden of anderszins hun gezondheid niet optimaal is op dat moment. De PO-Raad heeft een modelprotocol opgesteld die scholen kunnen gebruiken en is te vinden bij Bestanden.


Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...