Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Schooladvies

Voor het laatst bewerkt op: zondag 2 oktober 2022

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende richtingen, waaruit aan het einde van de basisschool een keuze moet worden gemaakt voor elke leerling.


Wat is het schooladvies?

Aan de hand van het schooladvies wordt voor leerlingen in het primair onderwijs bepaald naar welk type voortgezet onderwijs zij zullen gaan. In het voorgezet onderwijs worden verschillende richtingen in het vmbo, het havo en het vwo onderscheiden. Er is een voorlopig advies dat gegeven wordt aan het einde van groep 7 of het begin van groep 8 en een definitief advies wat voor 1 maart voor alle leerlingen in groep 8 gereed moet zijn.

Het advies is voor veel ouders en leerlingen een spannend moment, omdat het vaak bepalend is voor de onderwijstoekomst van de leerling. Er zijn mogelijkheden om in het voortgezet onderwijs tussen verschillende niveaus over te stappen, mocht het advies uiteindelijk toch niet passend blijken voor de leerling.


Bepalende factoren voor het schooladvies

De keuze voor de richting wordt bepaald door een drietal factoren: door behaalde resultaten, door leerkrachten en door de ouders van het kind. Onderaan deze pagina vindt u een handreiking van de Rijksoverheid over het schooladvies.

Allereerst hangt het schooladvies voor iedere leerling af van de behaalde resultaten. Hier wordt gekeken naar de resultaten van leerlingen vanaf groep 6, de entreetoets en de eindtoets (vaak de Cito-toets). Hierbij zijn vooral scores op het gebied van rekenen en begrijpend lezen zwaarwegend. Dit is omdat deze vaardigheden in het voortgezet onderwijs bij veel vakken noodzakelijk zijn.

De leerkracht bepaalt uiteindelijk het advies. Naast de resultaten die kinderen behalen bij hun toetsen, wegen ook niet-gemeten vaardigheden mee bij het bepalen van het definitieve schooladvies. De leerkracht kijkt dan bijvoorbeeld naar het concentratievermogen, de motivatie om te leren en de mate van zelfstandig werken van de leerlingen. Zowel de resultaten als de zojuist genoemde vaardigheden wegen mee bij het definitieve advies voor het kind.

Naast de behaalde resultaten en vaardigheden waarop de leerkracht zijn of haar definitieve advies baseert, kan het ook voorkomen dat ouders een opvatting hebben over het schooladvies van hun kind. Soms zijn er redenen waardoor het kind op school minder goed presteert dan mogelijk is. Dan kan het schooladvies worden bijgesteld. Het bijstellen van het schooladvies gebeurt vaak naar een hoger niveau dan het kind van de leerkracht als schooladvies meekrijgt.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.