Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen is voor kinderen die de acht groepen van de basisschool hebben doorstaan de volgende stap in het onderwijs. In dit aritkel wordt uitgelegd hoe het schoolleven na de basisschool er voor een kind uitziet.

Voordat een kind naar de middelbare school gaat, moet er een keuze worden gemaakt tussen de drie richtingen die het voortgezet onderwijs kent: vmbo, havo en vwo. De drie richtingen verschillen niet op kwaliteit of ‘beter’ zijn, maar hebben verschillende uitgangspunten. Zo is het vmbo meer praktisch gericht en bereid zich voor op een praktisch beroep, terwijl het vwo zich meer richt op een theoretisch beroep.

Vmbo
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar. Het vmbo is bijzonder omdat er hier gelijk weer gekozen moet worden tussen vier leerwegen: vmbo basis, vmbo kader, vmbo GL en vmbo TL. GL staat voor ‘Gemengde Leerweg’ en TL voor ‘Theoretische Leerweg’.

Richtingen

  • Vmbo basis (vmbo-b) is het eerste niveau van het vmbo. Op het vmbo-b zijn leerwerktrajecten de basis voor het leren van het kind. Een vmbo-b diploma geeft toegang tot een mbo-niveau 2 opleiding.
  • Vmbo basis (vmbo-k) is het tweede niveau van het vmbo. Op het vmbo-k is leren van de praktijk de basis voor het leren van het kind. Een vmbo-k diploma geeft toegang tot een mbo-niveau 3 of 4 opleiding.
  • Vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) is het derde niveau van het vmbo. Op vmbo-gl is leren van de praktijk in combinatie met theorie de basis voor het leren van het kind. Een vmbo-gl diploma geeft toegang tot de havo en een mbo-niveau 3 of 4 opleiding.
  • Vmbo theoretische leerweg (vmbo-tl) is het vierde niveau van het vmbo. Op vmbo-tl is leren van de theorie de basis voor het leren van het kind. De vmbo-tl opleiding valt de vergelijking met de oude mavo. Een vmbo-tl diploma geeft toegang tot de havo en een mbo-niveau 4 opleiding.

Havo
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. In de eerste twee jaar zijn er vaak havo/vwo-klassen, waarbij havo- en vwo-leerlingen in één klas samen zitten. Na het tweede jaar dient vervolgens de keuze te worden gemaakt tussen havo of vwo. Na het derde schooljaar dient een van de vier specialisatieprofielen te worden gekozen door de leerling met bijbehorende vakken. Dit profiel zal de scholier in 4- en 5-havo volgen.

Profielen

  • Cultuur en Maatschappij (C&M) is het profiel wat zich richt op alfa- en gamma-vakken. Dit kan gaan om talen zoals Frans, Duits en Spaans, maar ook om geschiedenis, aardrijkskunde en verdieping in (het voor elk profiel verplichte vak) maatschappijleer. Verplichte vakken: Geschiedenis.
  • Economie en Maatschappij (E&M) is het profiel wat zich richt op vakken gericht op economie en bedrijfsleven. Dit kan gaan om het vak economie, maar ook om verdiepende vakken in de richting bedrijfskunde en financiën. Verplichet vakken: Wiskunde A, economie, geschiedenis.
  • Natuur en Gezondheid (N&G) is het profiel wat zich richt op zorgzaamheid voor mens en natuur. Dit kan gaan om vakken als biologie en wiskunde A, maar ook aardrijskunde en natuurkunde. Verplichte vakken: Wiskunde A, biologie, scheikunde.
  • Natuur en Techniek (N&T) is het profiel wat zich richt op verdieping in techniek op gebied van mens en natuur. Dit kan gaan om vakken als scheikunde en natuurkunde, maar ook wiskunde en informatica. Verplichte vakken: Wiskunde B, natuurkunde, scheikunde.

Doe hier ook de Profielkeuzetest voor havo/vwo!

Vwo
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt zes jaar. In de eerste twee jaar zijn er vaak havo/vwo-klassen, waarbij havo- en vwo-leerlingen in één klas samen zitten. Na het tweede jaar dient vervolgens de keuze te worden gemaakt tussen havo of vwo. Na het derde schooljaar dient een van de vier specialisatieprofielen te worden gekozen door de leerling met bijbehorende vakken. Dit profiel zal de scholier in 4- en 5-vwo volgen (zie hierboven bij havo).

Doe hier ook de Profielkeuzetest voor havo/vwo!

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...