Rapporten

Schoolrapporten en de MR

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op het vaststellen en wijzigen van de inhoud van schoolrapporten (artikel 13 lid 1k WMS).

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...