Rapporten

De meeste leerlingen krijgen per jaar twee of drie keer een schoolrapport mee naar huis. Lees hier meer over de totstandkoming van het schoolrapport en het interpreteren van de resultaten.


Totstandkoming van het schoolrapport

In elk schoolrapport staan altijd een aantal zaken, ongeacht het soort rapport wat wordt gebruikt. De resultaten van leerlingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem (lvs) of leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Veelgebruikte systemen zijn ParnasSys, Cito LOVS, IEP LVS en Boom LVS. Daarnaast zijn er nog een aantal systemen die leerlingen volgen op meer gebieden dan alleen toetsen, zoals Seeing Me en Looqin. Naast de resultaten van leerlingen worden ze ook beoordeeld op gebied van motivatie, gedrag en inzet in de klas. Zo blijven ouders niet alleen op de hoogte van de resultaten van de leerling, maar van de bredere ontwikkeling van het kind. Hierbij is dus ook de persoonlijke observatie van de leerkracht van belang.


Resultaten van het kind

De resultaten van het kind kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Soms wordt er, net als in het voortgezet onderwijs, gebruik gemaakt van een cijferrapport met een schaal van 1 tot 10 en een interval van 0,1. Soms gebruiken basisscholen andere methoden, zoals een schaal van onvoldoende-matig-voldoende-goed-uitstekend. Het nadeel van een dergelijke schaal is dat kleine verbeteringen (of verslechteringen) niet zichtbaar zijn. Er zijn grote veranderingen nodig om te kunnen zien in welke mate kinderen zich ontwikkelen. Het voordeel van een cijferrapport is dan ook dat resultaten nauwkeuriger opgeschreven worden.


Praten over het schoolrapport

Er zijn twee belangrijke momenten waarop over het schoolrapport kan worden gepraat. Allereerst is het moment zodra je als ouder het schoolrapport ontvangt, in gesprek te gaan met je kind over de resultaten. Probeer bij tegenvallende resultaten erachter te komen waar dit aan kan liggen. Hoe vindt hij het op school? Welke dingen vindt hij leuk of juist niet? Laat het kind vooral weten dat het niet gefaald heeft. Hierdoor zal het kind namelijk alleen maar onnodig onzeker worden, wat de resultaten negatief kan beïnvloeden.

Daarnaast is het tienminutengesprek de uitgelezen kans om meer te weten te komen over de schoolresultaten van je kind. Ouders kunnen tijdens tienminutengesprekken vragen stellen aan de leerkracht van hun kind. Ook bij positieve resultaten is het van belang hierbij als ouders aanwezig te zijn. JM Ouders heeft een tiental tips over het goed benutten van het tienminutengesprek.


Schoolrapporten en de MR

De inhoud van de schoolrapporten is een taak van het bevoegd gezag/de directie van de school. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op het vaststellen en wijzigen van de inhoud van schoolrapporten (artikel 13 lid 1k WMS).

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...