Rapporten

Voor het laatst bewerkt op: dinsdag 16 januari 2024

De meeste leerlingen krijgen per jaar twee of drie keer een schoolrapport mee naar huis. In het rapport staat hoe de leerling presteert op de school.


Totstandkoming van het schoolrapport

In elk schoolrapport staan altijd een aantal zaken, ongeacht het soort rapport wat wordt gebruikt. De resultaten van leerlingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem (lvs) of leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Veelgebruikte systemen zijn ParnasSys, Cito LOVS, IEP LVS en Boom LVS. Daarnaast zijn er nog een aantal systemen die leerlingen volgen op meer gebieden dan alleen toetsen, zoals Seeing Me en Looqin.

Naast de resultaten van leerlingen worden ze ook beoordeeld op gebied van motivatie, gedrag en inzet in de klas. Zo blijven ouders niet alleen op de hoogte van de resultaten van de leerling, maar van de bredere ontwikkeling van het kind. Hierbij is dus ook de persoonlijke observatie van de leerkracht van belang.


Resultaten van het kind

De resultaten van het kind kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Soms wordt er, net als in het voortgezet onderwijs, gebruik gemaakt van een cijferrapport met een schaal van 1 tot 10 en een interval van 0,1. Soms gebruiken basisscholen andere methoden, zoals een schaal van onvoldoende-matig-voldoende-goed-uitstekend. Het nadeel van een dergelijke schaal is dat kleine verbeteringen (of verslechteringen) niet zichtbaar zijn. Er zijn grote veranderingen nodig om te kunnen zien in welke mate kinderen zich ontwikkelen. Het voordeel van een cijferrapport is dan ook dat resultaten nauwkeuriger opgeschreven worden.


Praten over het schoolrapport

Er zijn twee belangrijke momenten waarop over het schoolrapport kan worden gepraat. Allereerst is het moment zodra je als ouder het schoolrapport ontvangt, in gesprek te gaan met je kind over de resultaten. Probeer bij tegenvallende resultaten erachter te komen waar dit aan kan liggen. Hoe vindt hij het op school? Welke dingen vindt hij leuk of juist niet? Laat het kind vooral weten dat het niet gefaald heeft. Hierdoor zal het kind namelijk alleen maar onnodig onzeker worden, wat de resultaten negatief kan beïnvloeden.

Daarnaast is het tienminutengesprek de uitgelezen kans om meer te weten te komen over de schoolresultaten van je kind. Ouders kunnen tijdens tienminutengesprekken vragen stellen aan de leerkracht van hun kind. Ook bij positieve resultaten is het van belang hierbij als ouders aanwezig te zijn. JM Ouders heeft een tiental tips over het goed benutten van het tienminutengesprek.


Schoolrapporten en de MR

Wat precies in de rapporten staat is uiteraard aan de leerkracht, de ouders en de leerling om samen te bespreken. Wel maakt de schoolleiding keuzes ten aanzien van de opzet van de rapporten. Zo kan dus gekozen worden voor het meten van prestatie op basis van cijfers of aan de hand van woorden als ‘matig’ en ‘voldoende’.

De beleidskeuzes die ten aanzien van het schoolrapport wordt gemaakt, dienen ter instemming aan de oudergeleding van medezeggenschapsraad (MR) te worden voorgelegd (artikel 13 lid 1k WMS).

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.