Sponsoring

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het kan voorkomen dat de school gebruik maakt van sponsoring. Bijvoorbeeld als het gaat om het bekostigen van extra’s op school of het organiseren van activiteiten voor leerlingen. Er zitten eisen aan hoe scholen hiermee om moeten gaan.


Welke voorbeelden zijn er voor sponsoring?

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Sponsoring op basisscholen en middelbare scholen komt in verschillende vormen voor.  Het kan bijvoorbeeld gaan om het betalen voor aanvullend lesmateriaal, zoals boekjes of dvd’s. Maar ook het organiseren van schoolfeesten of sportdagen en het meebetalen aan de inrichting van de school kan via sponsoring. Vaak vermeldt een school de sponsor in bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Deze tegenprestatie komt het meest voor. In het basisonderwijs zijn sponsors vaak winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school.


Welke voorwaarden zitten er aan sponsoring?

Er zitten verschillende wettelijke voorwaarden aan sponsoring. Scholen zijn verplicht om in de schoolgids en in het schoolplan op te nemen wat het beleid is rondom sponsoring en hoe dit vorm krijgt binnen de school. In een convenant maken scholen afspraken over waar scholen op moeten letten bij sponsoring, aan welke regels sponsoren gebonden zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren.

Voorbeelden van regels uit een overeenkomst kunnen zijn dat nieuwe sponsoren zich moeten richten op een gezonde levensstijl van leerlingen en dat bedrijven alleen met scholen samen mogen werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Ook zou opgenomen kunnen worden dat de samenwerking niet nadelig mag zijn voor geestelijke en lichamelijke ontwikkelingen van leerlingen en dat de kernactiviteiten van school niet afhankelijk mogen worden van sponsoring.


Wat te doen bij klachten over sponsoring?

Als u als ouder de sponsoring op school problematisch vindt, kunt u allereerst een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. De school moet ervoor zorgen dat de mogelijkheid voor een klacht bestaat en deze klachten serieus worden genomen. Eventueel kan de school dan maatregelen nemen om het beleid rondom sponsoring aan te passen. De directie moet de medezeggenschapsraad (MR) op de hoogte stellen van de aard van de klachten die zijn binnengekomen.

Naast de klachtencommissie op school kan eenieder die bij de school betrokken is en te maken krijgt met sponsoring ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. De commissie behandelt de klachten van ouders en kan de school op de vingers tikken als het sponsorbeleid niet strookt met landelijke afspraken en het sponsorbeleid van de school.


Sponsoring en MR

De MR heeft een instemmingsrecht met betrekking tot de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen als het van invloed is op activiteiten binnen de vastgestelde onderwijstijden en activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven (artikel 10f WMS). Oftewel: de MR moet instemmen met de sponsoren die de school heeft.

Een belangrijke vraag voor de MR is of het sponsorconvenant is opgesteld en bekend is bij de MR. De raad kan hier bij het bevoegd gezag om vragen. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan adviseren wij de MR het onderwerp ‘sponsoring’ op de agenda van de eerstvolgende overlegvergadering te zetten. De MR controleert of de sponsoren en de directie zich aan de afspraken houden.


VOO en sponsoring

Heeft u een casus op gebied van sponsoring die u graag aan ons wilt voorleggen? VOO-leden kunnen gratis gebruik maken van de helpdesk van de VOO. Experts op gebied van onderwijs en medezeggenschap beantwoorden uw vragen graag.

Daarnaast is het mogelijk dat de VOO uitgebreid meedenkt met de MR over sponsorbeleid op school. We lezen dan bijvoorbeeld mee welk beleid de school heeft op gebied van sponsoring, welke vragen de MR hierover kan stellen of welke voorstellen de MR zelf kan doen. Vraag hiervoor begeleiding aan van onze experts.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.