Sponsoring

In hoeverre worden scholen gesponsord of doneren mensen en organisaties geld aan scholen? Lees er meer over in dit artikel.

Inleiding

Uit de evaluatie van het sponsorconvenant blijkt dat ongeveer de helft van de scholen geld of goederen krijgt  van sponsors of donateurs (Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018) Het gaat meestal om relatief kleine bedragen; bij 80% van de scholen gaat het om maximaal € 5000,-. De scholen die geld of goederen ontvangen, leveren daarvoor in iets meer van de gevallen een tegenprestatie, bijvoorbeeld door de naam van de sponsor of donateur op de website of in de schoolgids te vermelden. Scholen zeggen dat ze niet afhankelijk zijn van de sponsorgelden, maar dat ze deze als een extraatje beschouwen.

Opvattingen schoolleider en MR

Uit de evaluatie blijkt dat schoolleiders en medezeggenschapsraden het belangrijk vinden dat er een convenant is over sponsoring van het onderwijs, maar het blijkt ook dat het convenant bij weinig mensen bekend is. De evaluatie bevat 4 pagina’s met uiteenlopende suggesties van MR-leden. Sommigen vinden dat de school zoveel mogelijk extra middelen moet zien te verkrijgen, anderen wijzen ten principale geld van een sponsor af.

Weet u hoe het bij u op school zit?

Is het sponsorconvenant bekend bij de MR? En heeft de MR op grond van WMS artikel 10, lid 1f ingestemd met het sponsorbeleid? Mochten er onduidelijkheden zijn, dan adviseren wij de MR het onderwerp ‘sponsoring’ op de agenda van de eerstvolgende overlegvergadering te zetten

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...