Vacatures

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. In Almere hebben wij ons kantoor met 11 collega’s en verspreid over het land zijn ruim 30 trainers/adviseurs aan ons verbonden.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in ervaren trainers medezeggenschap die het leuk vinden om op locatie trainingen voor ons te verzorgen. Voor hen hebben wij een uitgebreid train-the-trainer programma beschikbaar. Als u hier meer informatie over wilt, neem dan via het formulier contact met ons op en we reageren snel!


Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

Beleidsadviseur (0,6-0,8)

Doel van de functie

De beleidsadviseur draagt bij aan de totstandkoming van het beleid van de vereniging, volgt beleidsontwikkeling op het terrein van (funderend) onderwijs en adviseert hierover. Daarnaast is de beleidsadviseur verantwoordelijk voor het zelfstandig ontwikkelen van producten en diensten en ervoor zorgdragen dat deze worden verkocht en uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden

 • Vertalen van (beleids)ontwikkelingen en vragen uit het onderwijsveld naar activiteiten en dienstverlening, bijvoorbeeld trainingen/workshops, met speciale aandacht voor de positie van ouders.
 • Adviseren over standpuntbepaling van de VOO en in woord en geschrift communiceren over onze standpunten via beleidsnotities, video, website, sociale media, artikelen.
 • Adviseren en begeleiden van leden, medezeggenschapsraden, ouderraden, schoolteams, directies en besturen.
 • Gesprekspartner zijn van scholen, (onderwijs)organisaties, samenwerkingsverbanden en projectgroepen.
 • Onderhouden en actief uitbreiden van het netwerk van de VOO.
 • Verzorgen van workshops, presentaties en webinars, uitbrengen van publicaties.
 • Kennis up-to-date houden van onderwijsbeleid en wet- en regelgeving.

Opleidings- en ervaringseisen

 • Je deelt de idealen van het openbaar onderwijs en draagt deze actief uit.
 • Je hebt kennis van en ervaring met ouderparticipatie en medezeggenschap op school.
 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld onderwijskunde, onderwijsrecht, pedagogiek, pabo+post-hbo.
 • Je hebt praktische ervaring in het primair onderwijs, bijvoorbeeld als schoolleider, IB’er, etc.
 • Je hebt kennis van onderwijswet- en regelgeving en de praktische vertaling daarvan.
 • Je bent goed in het geven van advies en begeleiding.
 • Je vindt het leuk om af en toe een training te verzorgen.
 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent een flexibele teamspeler.

Wij bieden

De VOO is een kleine organisatie van enthousiaste, betrokken medewerkers. Als je een plek zoekt om op basis van je eigen expertise een bijdrage te leveren aan de idealen van het openbaar onderwijs, dan pas je misschien bij ons. Helemaal als je goed je eigen prioriteiten kunt stellen en verantwoordelijkheid kunt nemen voor je activiteiten én je resultaten.

Je krijgt bij de VOO veel vrijheid om zelf invulling te geven aan je werk. We werken al ruim een jaar hoofdzakelijk online en dat gaat heel goed. Ook in de toekomst voorzien we dat de mogelijkheid tot thuis/online werken een belangrijke rol blijft spelen.

Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring € 3.500 tot € 5.000 per maand op fulltime basis. Moderne arbeidsvoorwaarden.

Interesse of meer vragen? Informeren kan bij de directeur-bestuurder Marco Frijlink via [email protected]. Sollicitaties ook graag via dit e-mailadres. De deadline is maandag 23 augustus. Op 27 augustus vindt de eerste gespreksronde plaats.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...